Giải bài 11, 12, 13 trang 49 SBT Toán 9 tập 2 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 11, 12, 13 trang 49 SBT Toán 9 tập 2 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 49 bài 2 Đồ thị của hàm số bậc hai Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2. Câu 11: Cho hàm số …

Câu 11 trang 49 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2

Cho hàm số (y = a{x^2})

a) Xác định hệ số a biết rằng đồ thị của nó cắt đường thẳng (y =  – 2x + 3) tại điểm A có hoành độ bằng 1.

b) Vẽ đồ thị của hàm số (y =  – 2x + 3) và của hàm số (y = a{x^2}) với giá trị của a vừa tìm được trong câu a trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

c) Nhờ đồ thị xác định tọa độ của giao điểm thứ hai của hai đồ thị vừa vẽ trong câu b.

Giải

a) Điểm A thuộc đồ thị hàm số (y =  – 2x + 3) nên tọa độ của A nghiệm đúng phương trình đường thẳng: (y =  – 2.1 + 3 = 1) điểm A (1; 1)

Điểm A (1; 1) thuộc đồ thị hàm số (y = a{x^2}) nên tọa độ của điểm A nghiệm đúng phương trình hàm số: (1 = a{.1^2} Leftrightarrow a = 1)

Hàm số đã cho: (y = {x^2})

b) Vẽ đồ thị hàm số: (y = {x^2})

x

-3

-2

-1

0

1

2

3

(y = {x^2})

9

4

1

0

1

4

9

Vẽ đồ thị (y =  – 2x + 3)

Cho (x = 0 Rightarrow y = 3) B (0; 3)

                                       A (1; 1)

See also  Giải bài 45, 46, 47, 48, 49 trang 31, 32 SGK toán 8 tập 2 2023

c) Giao điểm thứ hai A’ của đường thẳng và parabol có hoành độ x = -3; tung độ y = 9 A’ (-3; 9)


Câu 12 trang 49 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2

Cho hàm số (y = {3 over 4}{x^2})

a) Vẽ đồ thị của hàm số.

b) Tìm trên đồ thị điểm A có hoành độ bằng -2. Bằng đồ thị, tìm tung độ của A.

c) Tìm trên đồ thị các điểm có tung độ bằng 4. Tính gần đúng (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất) hoành độ của những điểm này bằng hai cách:

– Ước lượng trên đồ thị;

– Tính theo công thức (y = {3 over 4}{x^2})

Giải

a) Vẽ đồ thị hàm số (y = {3 over 4}{x^2})

x

-2

-1

0

1

3

(y = {3 over 4}{x^2})

3

({3 over 4})

0

({3 over 4})

2

b) Từ điểm x = -2 kẻ đường thẳng song song với trục tung cắt đồ thị tại A.

Từ A kẻ đường thẳng song song với trục hoành cắt trục tung tại điểm có tung độ y = 3; A (-2; 3)

c) Từ điểm có tung độ y = 4 kẻ đường thẳng song song với trục hoành cắt đồ thị tại B và B’ là điểm có tung độ y = 4.

Từ B và B’ kẻ đường thẳng song song với trục tung cắt trục hoành tại điểm có hoành độ (x approx  – 2;x approx 2)

Thay y = 4 ta có: (4 = {3 over 4}{x^2} Leftrightarrow {x^2} = {{16} over 3} Leftrightarrow x =  pm {{4sqrt 3 } over 3} approx  pm 2,3)


Câu 13 trang 49 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2

Cho hàm số (y = fleft( x right) =  – 1,5{x^2})

See also  Vật lý 11 bài 1: Điện tích là gì? Công thức biểu thức Định luật Cu Lông và Bài tập vận dụng 2023

a) Vẽ đồ thị của hàm số.

b) Không làm tính, dùng đồ thị để so sánh f(-1,5) và f(-0,5), f(0,75) và f(1,5).

c) Dùng đồ thị, tìm những giá trị thích hợp điền vào các chỗ (…):

Khi  thì… ≤ y ≤ …

Khi -2 ≤ x ≤ 0 thì …≤ y ≤ …

Khi -2 ≤ x ≤ 1 thì … ≤ y ≤ …

Giải

a) Vẽ đồ thị hàm số (y = fleft( x right) =  – 1,5{x^2})

x

-2

-1

0

1

2

(y = fleft( x right) =  – 1,5{x^2})

-6

-1,5

0

-1,5

-6

b) Hàm số (y =  – 1,5{x^2})

(a =  – 1,5

Hàm số đồng biến trong x 0 Rightarrow fleft( { – 1,5} right)

(fleft( {0,75} right) > fleft( {1,5} right))

c) Khi (1 le x le 2) thì -6  ≤ y ≤ -1,5

Khi -2 ≤ x ≤ 0 thì -6 ≤ y ≤ 0

Khi -2 ≤ x ≤ 1 thì -6 ≤ y ≤ 0

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 11, 12, 13 trang 49 SBT Toán 9 tập 2 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 11, 12, 13 trang 49 SBT Toán 9 tập 2 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 11, 12, 13 trang 49 SBT Toán 9 tập 2		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Leave a comment