Giải bài 24, 25, 26, 27, 28 trang 47, 48 SGK toán 8 tập 2 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 24, 25, 26, 27, 28 trang 47, 48 SGK toán 8 tập 2 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 47, 48 bài 4 Bất phương trình bậc nhất một ẩn sgk toán 8 tập 2. Câu 24: Giải các bất phương trình:…

Bài 24 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình:

a) 2x – 1 > 5;               b) 3x – 2

c) 2 – 5x ≤ 17;              d) 3 – 4x ≥ 19.

Hướng dẫn giải:

 a) 2x – 1 > 5 2x > 6 x > 3

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x > 3

b) 3x – 2 3x x

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x

c) 2 – 5x ≤ 17 -5x ≤ 15 -x ≤ 3 x ≥ -3 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x ≥ -3 

d) 3 – 4x ≥ 19 -4x ≥ 16 x ≤ -4 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x ≤ -4


Bài 25 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình:

a) ( frac{2}{3})x > -6;             b) ( -frac{5}{6})x

c) 3 – ( frac{1}{4})x > 2;          d) 5 – ( frac{1}{3})x > 2.

Hướng dẫn giải:

a) ( frac{2}{3})x > -6 x > (-6) : ( frac{2}{3})  x > -9

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x > -9

b) ( -frac{5}{6})x x > 20 : (( -frac{5}{6})) x > -24

 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x > -24

c) 3 – ( frac{1}{4})x > 2 -( frac{1}{4})x > -1 x x

 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x

d) 5 – ( frac{1}{3})x > 2 – ( frac{1}{3})x > -3 x x

 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x


Bài 26 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Hình vẽ sau biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào? (kể cả bất phương trình có cùng tập nghiệm)

Hướng dẫn giải:

a) Hình biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình:

x ≤ 12 hoặc 

x ≤ 6 hoặc x – 5 ≤ 7

b) Hình biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình: 

x ≥ 8 hoặc x + 4 ≥ 12 hoặc -2x ≤ -4


Bài 27 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Đố. Kiểm tra xem giá trị x = -2 có là nghiệm của bất phương trình sau không:

a) x + 2x2 – 3x3 + 4x4  – 5 2 – 3x3 + 4x4 – 6

b) (-0,001)x > 0,003.

Hướng dẫn giải:

a) x + 2x2 – 3x3 + 4x – 5 2 – 3x3 + 4x4 – 6

x

Thay x = -2; -2

Vậy x = -2 là nghiệm của bất phương trình

b) (-0,001)x > 0,003. x

Thay x = -2; -2

Vậy x = -2 không là nghiệm của bất phương trình.


Bài 28 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Cho bất phương trình x2 > 0

a) Chứng tỏ x = 2, x = -3 là nghiệm của bất phương trình đã cho.

b) Có phải mọi giá trị của ẩn x đều là nghiệm của bất phương trình đã cho hay không?

Hướng dẫn làm bài:

a) Thay x = 2, x = -3 vào bất phương trình x2 > 0 ta có:

x= 2:    22 > 0 ⇔ 4 > 0 khẳng định đúng

x = (-3):     (-3)2 > 0 ⇔ 9 > 0 khẳng định đúng.

Vậy x = 2; x = -3 là nghiệm của bất phương trình.

b)Với x = 0 ta có: 02 > 0 ⇔ 0 > 0 (khẳng định sai)

Vậy mọi giá trị của ẩn không là nghiệm của bất phương trình.

Chú ý: Bất phương trình x2 > 0 có tập nghiệm là S = {x/x ≠ 0}.

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 24, 25, 26, 27, 28 trang 47, 48 SGK toán 8 tập 2 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 24, 25, 26, 27, 28 trang 47, 48 SGK toán 8 tập 2 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 24, 25, 26, 27, 28 trang 47, 48 SGK toán 8 tập 2		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 100 Vở bài tập Toán 5 tập 2		 2023 | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python
Cảm nhận bài thơ Đoàn thuyền đánh cá ngắn gọn, hay nhất		 2023 | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python
Vật lý 9 bài 25: Sự nhiễm từ của Sắt Thép, Nam châm điện là gì, Đặc điểm và Cấu tạo		 2023 | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python
4 Đề đọc hiểu Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mạc Tử có đáp án chi tiết		 2023 | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python

Để lại bình luận