Giải bài 27, 28, 29 trang 58, 59 SGK Toán 9 tập 1 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 27, 28, 29 trang 58, 59 SGK Toán 9 tập 1 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 58, 59 bài 5 hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a≠0) SGK Toán 9 tập 1. Câu 27: Cho hàm số bậc nhất…

Bài 27 trang 58 sgk Toán 9 tập 1

27. Cho hàm số bậc nhất  (y = ax + 3)

a) Xác định hệ số góc a, biết rằng đồ thị của hàm số đi qua điểm A(2; 6).

b) Vẽ đồ thị của hàm số.

Giải:

Hàm số đi qua điểm (A(2; 6))

(Rightarrow 6=2a+3Rightarrow a=frac{3}{2})

Câu b:

Vẽ đồ thị hàm số:   (y=frac{3}{2}x+3)

Hàm số qua các điểm:

(A(-2;0);,,,B(0;3))

Đồ thị được vẽ như hình bên.

 


Bài 28 trang 58 sgk Toán 9 tập 1

Bài 28. Cho hàm số  (y = -2x + 3.)

a) Vẽ đồ thị của hàm số.

b) Tính góc tạo bởi đường thẳng (y = -2x + 3) và trục Ox (làm tròn đến phút).

Giải:

a) Đồ thị được vẽ như hình bên.

 

                                       

b) Gọi (alpha ) là góc giữa đường thẳng (y = -2x + 3) và trục Ox.

Ta có: (widehat {ABO} = {180^0} – alpha )

Có: (tgwidehat {ABO} = {{OA} over {OB}} = {3 over {1,5}} = 2)

Suy ra (widehat {ABO} approx {63^0}26’)

Vậy (alpha  approx {116^0}34’)

 


Bài 29 trang 59 sgk Toán 9 tập 1

29. Xác định hàm số bậc nhất (y = ax + b) trong mỗi trường hợp sau:

a) a = 2 và đồ thị của hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1,5.

b) a = 3 và đồ thị của hàm số đi qua điểm A(2; 2).

c) Đồ thị của hàm số song song với đường thẳng (y = sqrt 3 x) và đi qua điểm (Bleft( {1;sqrt 3  + 5} right))

Giải:

a) Hàm số đã cho là y = 2x + b.

Vì đồ thị đi qua điểm A(1,5; 0) nên 0 = 2 . 1,5 + b.

Suy ra b = -3.

Vậy hàm số đã cho là y = 2x – 3.

b) Hàm số đã cho là y = 3x + b.

Vì đồ thị đi qua điểm A(2; 2) nên 2 = 3 . 2 + b.

Suy ra b = -4.

Vậy hàm số đã cho là y = 3x – 4.

c) Vì đồ thị của hàm số đã cho song song với đường thẳng (y = sqrt 3 x) nên nó có hệ số góc là (a = sqrt 3 ). Do đó hàm số đã cho là (y = sqrt 3 x + b)

Vì đồ thị đi qua điểm (Bleft( {1;sqrt 3  + 5} right)) nên (sqrt 3  + 5 = sqrt 3 .1 + b).

Suy ra b = 5.

Vậy hàm số đã cho là (y = sqrt 3 x + 5)

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 27, 28, 29 trang 58, 59 SGK Toán 9 tập 1 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 27, 28, 29 trang 58, 59 SGK Toán 9 tập 1 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 27, 28, 29 trang 58, 59 SGK Toán 9 tập 1		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 100 Vở bài tập Toán 5 tập 2		 2023 | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python
Cảm nhận bài thơ Đoàn thuyền đánh cá ngắn gọn, hay nhất		 2023 | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python
Vật lý 9 bài 25: Sự nhiễm từ của Sắt Thép, Nam châm điện là gì, Đặc điểm và Cấu tạo		 2023 | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python
4 Đề đọc hiểu Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mạc Tử có đáp án chi tiết		 2023 | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python

Để lại bình luận