Giải bài 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 trang 49 SGK Toán 7 tập 1 – KNTT 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 trang 49 SGK Toán 7 tập 1 – KNTT 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải SGK Toán 7 trang 49 tập 1 Kết nối tri thức – Bài 9 Hai đường thẳng song song và dấu hiệu nhận biết. Bài 3.8 Quan sát hình 3.26, giải thích vì sao AB // DC.

Bài 3.6 trang 49 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Quan sát hình 3.24.

a) Tìm một góc ở vị trí so le trong với góc MNB.

b) Tìm một góc ở vị trí đồng vị với góc ACB.

c) Kể tên một cặp góc trong cùng phía.

d) Biết MN//BC, em hãy kể tên ba cặp góc bằng nhau trong hình vẽ

Lời giải: 

a) Góc MNB so le trong với góc NBC

b) Góc ACB đồng vị với góc ANM

c) Các cặp góc trong cùng phía là: góc MNC và góc NCB; góc NMB và góc MBC

d) Vì MN//BC nên

(widehat {ANM} = widehat {ACB}) (2 góc đồng vị)

(widehat {AMN} = widehat {ABC}) (2 góc đồng vị)

(widehat {MNB} = widehat {NBC}) ( 2 góc so le trong)

Bài 3.7 trang 49 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Quan sát Hình 3.25. Biết (widehat {MEF} = 40^circ ;widehat {EMN} = 40^circ ). Em hãy giải thích tại sao EF // NM.

Lời giải: 

See also  Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 15 Vở bài tập Toán 4 tập 1 2023

Vì (widehat {FEM} = widehat {EMN}( = 40^circ ))

Mà 2 góc này ở vị trí so le trong

( Rightarrow ) EF // NM ( Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song)

Bài 3.8 trang 49 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Quan sát hình 3.26, giải thích vì sao AB // DC.

Lời giải: 

Vì AB và DC cùng vuông góc với đường thẳng AD nên AB // DC ( Theo nhận xét trang 48)

Bài 3.9 trang 49 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Cho điểm A và đường thẳng d không đi qua A. Hãy vẽ đường thẳng d’ đi qua A và song song với d

Lời giải: 

Bước 1. Vẽ đường thẳng d và điểm A không thuộc d.

Bước 2. Đặt thước sao cho cạnh dài của thước trùng với đường thẳng d, cạnh song song còn lại đi qua điểm A.

Bước 3. Kẻ đường thẳng đi qua A, ta được đường thẳng d’

Ta có hình vẽ sau:

Bài 3.10 trang 49 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Cho hai điểm A và B. Hãy vẽ đường thẳng a đi qua A và đường thẳng b đi qua B sao cho a song song với b.

Lời giải: 

– Vẽ đường thẳng b bất kì đi qua điểm B

– Vẽ đường thẳng a đi qua A và song song với b.

Bài 3.11 trang 49 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Hãy vẽ hai đoạn thẳng AB và MN sao cho AB // MN và AB = MN

See also  Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 113 Vở bài tập Toán 5 tập 2 2023

Lời giải: 

Bước 1: Vẽ đoạn thẳng AB

Bước 2: Vẽ đường thẳng a // AB

Bước 3: Trên a lấy điểm M và N sao cho MN = AB

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 trang 49 SGK Toán 7 tập 1 – KNTT 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 trang 49 SGK Toán 7 tập 1 – KNTT 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 trang 49 SGK Toán 7 tập 1 – KNTT		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Leave a comment