Giải bài 42, 43, 44, 45 trang 54, 55 sách giáo khoa toán 8 tập 1 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 42, 43, 44, 45 trang 54, 55 sách giáo khoa toán 8 tập 1 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 54, 55 bài 8 Phép chia các phân thức đại số sách giáo khoa toán 8 tập 1. Câu 42: Làm tính chia phân thức:…

Bài 42 trang 54 sách giáo khoa toán 8 tập 1

 Làm tính chia phân thức:

a) ( (-frac{20x}{3y^{2}}):(-frac{4x^{3}}{5y}));                

b) ( frac{4x+12}{(x+4^{2})}:frac{3(x+3)}{x+4}).

Hướng dẫn giải:

a) ( (-frac{20x}{3y^{2}}):(-frac{4x^{3}}{5y})) ( =frac{20x}{3y^{2}}:frac{4x^{3}}{5y}=frac{20x}{3y^{2}}.frac{5y}{4x^{3}}=frac{20x.5y}{3y^{2}.4x^{3}}=frac{25}{3x^{2}y})

b) ( frac{4x+12}{(x+4^{2})}:frac{3(x+3)}{x+4}) ( =frac{4x+12}{(x+4^{2})}:frac{x+4}{3(x+3)}=frac{4}{3(x+4)})


Bài 43 trang 54 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Thực hiện các phép tính sau:

a) ( frac{5x-10}{x^{2}+7}) : (2x – 4)                

b) (x2 -25) : ( frac{2x+10}{3x-7})

c) ( frac{x^{2}+x}{5x^{2}-10x+5}:frac{3x+3}{5x-5}).

Hướng dẫn giải:

a) ( frac{5x-10}{x^{2}+7}) : (2x – 4) ( =frac{5x-10}{x^{2}+7}:frac{2x-4}{1}=frac{5x-10}{x^{2}+7}.frac{1}{2x-4})

                             ( =frac{5(x-2).1}{(x^{2}+7).2(x-2)}=frac{5}{2(x^{2}+7)})

b) (x2 -25) : ( frac{2x+10}{3x-7}) ( =frac{x^{2}-25}{1}:frac{2x+10}{3x-7}=frac{x^{2}-25}{1}.frac{3x-7}{2x+10})

                              ( =frac{(x-5)(x+5)(3x-7)}{2(x+5)}=frac{(x-5)(3x+7)}{2})

c) ( frac{x^{2}+x}{5x^{2}-10x+5}:frac{3x+3}{5x-5}) ( frac{x^{2}+x}{5x^{2}-10x+5}.frac{5x-5}{3x+3}=frac{x(x+1).5(x-1)}{5(x-1)^{2}}=frac{x}{3(x-1)})


Bài 44 trang 54 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Tìm biểu thức Q, biết rằng:

                   ( frac{x^{2}+2x}{x-1}.Q=frac{x^{2}-4}{x^{2}-x})

Hướng dẫn giải:

Vì Q là thương của phép chia ( frac{x^{2}-4}{x^{2}-x}) cho ( frac{x^{2}+2x}{x-1})

nên Q =  ( frac{x^{2}-4}{x^{2}-x}) : ( frac{x^{2}+2x}{x-1}) = ( frac{x^{2}-4}{x^{2}-x}). ( frac{x-1}{x^{2}+2x})

                                     ( =frac{(x-2)(x+2)}{x(x-1)}.frac{x-1}{x(x+2)}=frac{x-2}{x^{2}})

See also  Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 151 SGK Toán 5 2023

Bài 45 trang 55 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Đố. Đố em điền được vào chỗ trống của dãy phép chia dưới đây những phân thức có tử thức bằng mẫu thức công với 1:

                ( frac{x}{x+1}:frac{x+2}{x+1}:frac{x+3}{x+2}:……. = frac{x}{x+6})

Em hãy ra cho bạn một câu đố tương tự, với vế phải cảu đẳng thức là ( frac{x}{x+n}), trong đó n là số tự nhiên lớn hơn 1 tuỳ ý em thích:

Hướng dẫn giải:

Theo cách thực hiện một dãy phép chia ta có thể viết đẳng thức đã cho thành:

( frac{x}{x+1}.frac{x+1}{x+2}.frac{x+2}{x+3}……… = frac{x}{x+6})

Theo bài 41 ta được:

( frac{x}{x+1}.frac{x+1}{x+2}.frac{x+2}{x+3}.frac{x+3}{x+4}.frac{x+4}{x+5}.frac{x+5}{x+6} = frac{x}{x+6})

Vậy ta có thể điền như sau:

( frac{x}{x+1}:frac{x+2}{x+1}:frac{x+3}{x+2}:frac{x+4}{x+3}:frac{x+5}{x+4}:frac{x+6}{x+5}=frac{x}{x+6})

Có thể ra câu đố tương tự như sau:

( frac{x}{x+1}:frac{x+2}{x+1}:frac{x+3}{x+2}:……… = frac{x}{x+10})

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 42, 43, 44, 45 trang 54, 55 sách giáo khoa toán 8 tập 1 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 42, 43, 44, 45 trang 54, 55 sách giáo khoa toán 8 tập 1 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 42, 43, 44, 45 trang 54, 55 sách giáo khoa toán 8 tập 1		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Leave a comment