Giải bài 43 44, 45 trang 15 SBT Toán 7 tập 1 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 43 44, 45 trang 15 SBT Toán 7 tập 1 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 15 bài 5 lũy thừa của một số hữu tỉ Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 43: So sánh…

Câu 43 trang 15 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

So sánh: ({2^{225}};{3^{150}})

Giải

({2^{225}} = {2^{3.75}} = {left( {{2^3}} right)^{75}} = {8^{75}}) 

({3^{150}} = {3^{2.75}} = {left( {{3^2}} right)^{75}} = {9^{75}})

(8

Vậy ({2^{225}}

 


Câu 44 trang 15 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Tính:

(a{)25^3}:{5^2};)

(b){left( {{3 over 7}} right)^{21}}:{left( {{9 over {49}}} right)^6};)

(c)3 – {left( { – {6 over 7}} right)^0} + {left( {{1 over 2}} right)^2}:2)

Giải

(a{)25^3}:{5^2} = {25^3}:25 = {25^2} = 625) 

(b){left( {{3 over 7}} right)^{21}}:{left( {{9 over {49}}} right)^6} = {left( {{3 over 7}} right)^{21}}:{left[ {{{left( {{3 over 7}} right)}^2}} right]^6} )

(= {left( {{3 over 7}} right)^{21}}:{left( {{3 over 7}} right)^{12}} = {left( {{3 over 7}} right)^9} = {{19683} over {40353607}})

(c) 3 – {left( { – {6 over 7}} right)^0} + {left( {{1 over 2}} right)^2}:2 = 3 – 1 + {left( {{1 over 2}} right)^2})

(= 2 + {1 over 8} = 2{1 over 8})

 


Câu 45 trang 15 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Viết các biểu thức số sau dưới dạng ({{rm{a}}^n}(a in Q,n in N)):

a) ({9.3^3}.{1 over {81}}{.3^2})                        b) ({4.2^5}:left( {{2^3}.{1 over {16}}} right))

c) ({3^2}{.2^5}.{left( {{2 over 3}} right)^2})                      d) ({left( {{1 over 3}} right)^2}.{1 over 3}{.9^2})

See also  Giải bài 1, 2, 3 trang 12 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 2023

Giải

a) ({9.3^3}.{1 over {81}}{.3^2} = left( {{3^2}{{.3}^3}{{.3}^2}} right).{1 over {{3^4}}} = {{{3^7}} over {{3^4}}} = {3^3})

b) ({4.2^5}:left( {{2^3}.{1 over {16}}} right) = {2^2}{.2^5}:left( {{2^3}.{1 over {{2^4}}}} right) )

(= {2^7}:{1 over 2} = {2^7}.2 = {2^8}) 

c) ({3^2}{.2^5}.{left( {{2 over 3}} right)^2} = {3^2}{.2^5}.{{{2^2}} over {{3^2}}} )

(= left( {{3^2}.{1 over {{3^2}}}} right).left( {{2^5}{{.2}^2}} right) = {1.2^7} = {2^7})

d) ({left( {{1 over 3}} right)^2}.{1 over 3}{.9^2} = left( {{1 over {{3^2}}}.{1 over 3}} right).{left( {{3^2}} right)^2} = {1 over {{3^3}}}{.3^4} = 3)

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 43 44, 45 trang 15 SBT Toán 7 tập 1 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 43 44, 45 trang 15 SBT Toán 7 tập 1 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 43 44, 45 trang 15 SBT Toán 7 tập 1		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Leave a comment