Giải bài 63, 64, 65, 66 trang 100 SGK toán 8 tập 1 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 63, 64, 65, 66 trang 100 SGK toán 8 tập 1 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 100 bài 9 Hình chữ nhật sgk toán 8 tập 1. Câu 63: Tìm x trên hình 90…

Bài 63 trang 100 sgk toán 8 tập 1

Tìm (x) trên hình 90.

 

Bài giải:

Kẻ (BH ⊥ CD)

Tứ giác (ABHD) có (3) góc vuông nên là hình chữ nhật.

Suy ra (DH =AB= 10)

Nên (HC = 15-10=5).

Áp dụng định lí Pytago vào tam giác vuông (BHC)

(eqalign{
& B{H^2} = B{C^2} – H{C^2} cr&= {13^2} – {5^2} = 169 – 25 = 144 cr
& BH = x = sqrt {144} = 12 cr} )

Vậy (x = 12).

 


Bài 64 trang 100 sgk toán 8 tập 1

Cho hình bình hành (ABCD). Các tia phân giác của các góc (A, B, C, D) cắt nhau như trên hình 91. Chứng minh rằng (EFGH) là hình chữ nhật.

           

Bài giải:

Theo giả thiết (ABCD) là hình bình hành nên theo tính  chất của hình bình hành ta có:

     (widehat A = widehat C,widehat B = widehat D)                                (1)

Theo định lí tổng các góc trong một tứ giác ta có:

     (widehat A + widehat C + widehat B + widehat D = {360^0})                 (2)

Từ (1) và (2) suy ra: (widehat A + widehat B = {{{{360}^0}} over 2} = {180^0})

(AG) là tia phân giác góc (widehat A) nên ta có: (widehat {BAG} = {1 over 2}widehat A)

(BG) là tia phân giác góc (widehat B) nên ta có: (widehat {ABG} = {1 over 2}widehat B)

Do đó: (widehat {BAG} + widehat {ABG} = {1 over 2}left( {widehat A + widehat B} right) = {1 over 2}{.180^0} = {90^0})

Xét tam giác (AGB) có: (widehat {BAG} + widehat {ABG} = {90^0})       (3)

Theo định lí tổng ba góc trong một tam giác ta có:

     (widehat {BAG} + widehat {ABG} + widehat {AGB} = {180^0})                       (4)

Từ (3) và (4) suy ra: (widehat {AGB} = {90^0})        

Chứng minh tương tự ta được: (widehat {DEC} = widehat {EHG} = {90^0})

Tứ giác (EFGH) có ba góc vuông nên là hình chữ nhật.

 


Bài 65 trang 100 sgk toán 8 tập 1

Tứ giác (ABCD) có hai đường chéo vuông góc với nhau. Gọi (E, F, G, H) theo thứ tự là trung điểm của các cạnh (AB, BC, CD, DA). Tứ giác (EFGH) là hình gì ? Vì sao ?

Bài giải:

Ta có (EB = EA, FB = FC) (do (E,F) là trung điểm của (AB,BC))

(EF) là đường trung bình của (∆ABC)

Do đó (EF // AC)  (1)

Do (G,H) là trung điểm của (CD,DA) nên

( HG) là đường trung bình của (∆ADC)

Do đó (HG // AC)  (2)

Từ (1) và (2) suy ra (EF // HG)

Chứng minh tương tự (EH // FG)

Do đó (EFGH) là hình bình hành.

Ta có: (EF // AC) và (EH//BD) mà (ACbot BD) nên (EFbot EH)

Hay (widehat{FEH} = 90^0)

Hình bình hành (EFGH)  có (widehat{E} = 90^0) nên là hình chữ nhật (theo dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật).

 


Bài 66 trang 100 sgk toán 8 tập 1

 Đố. Một đội công nhân đang trồng cây trên đoạn đường (AB) thì gặp chướng ngại vật che lấp tầm nhìn (h.92). Đội đã dựng các điểm (C, D, E) như trên hình vẽ rồi trồng cây tiếp trên đoạn thẳng (EF) vuông góc với (DE). Vì sao (AB) và (EF) cùng nằm trên một đường thẳng ?

Bài giải:

Tứ giác (BCDE) có:

         (BC // DE) (vì cùng vuông góc với (CD))

        (BC = DE) (giả thiết)

        (widehat {BCD} = widehat {EDC} = {90^0})

do đó (BCDE) là hình chữ nhật

Suy ra: (widehat {CBE} = widehat {BED} = {90^0})

Mặt khác: (widehat {CBA} = widehat {FED} = {90^0}) (giả thiết)

Ta có: (widehat {CBA} + widehat {CBE} = {90^0} + {90^0} = {180^0})

Suy ra (A,B,E) thẳng hàng

(widehat {FED} + widehat {BED} = {90^0} + {90^0} = {180^0})

Suy ra (B,E,F) thẳng hàng

Vậy (AB) và (EF) cùng nằm trên một đường thẳng.

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 63, 64, 65, 66 trang 100 SGK toán 8 tập 1 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 63, 64, 65, 66 trang 100 SGK toán 8 tập 1 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 63, 64, 65, 66 trang 100 SGK toán 8 tập 1		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 100 Vở bài tập Toán 5 tập 2		 2023 | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python
Cảm nhận bài thơ Đoàn thuyền đánh cá ngắn gọn, hay nhất		 2023 | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python
Vật lý 9 bài 25: Sự nhiễm từ của Sắt Thép, Nam châm điện là gì, Đặc điểm và Cấu tạo		 2023 | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python
4 Đề đọc hiểu Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mạc Tử có đáp án chi tiết		 2023 | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python

Để lại bình luận