Giải bài 7, 8, 9, 10 trang 8 SGK Toán 8 tập 1 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 7, 8, 9, 10 trang 8 SGK Toán 8 tập 1 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 8 bài 2 Nhân đa thức với đa thức SGK Toán 8 tập 1. Câu 7: Làm tính nhân…

Bài 7 trang 8 sgk toán 8 tập 1.

 Làm tính nhân:
a) (x2 – 2x+ 1)(x – 1);                      b) (x3 – 2x2 + x -1)(5 – x).

Từ câu b), hãy suy ra kết quả phép nhân: (x3 – 2x2 + x -1)(x – 5).

Bài giải:

a) (x2 – 2x+ 1)(x – 1)

= x2 . x + x2.(-1) + (-2x). x + (-2x). (-1) + 1 . x + 1 . (-1)                  

= x3 – x2 – 2x2 + 2x + x – 1

= x3 – 3x2 + 3x – 1

  b) (x3 – 2x2 + x -1)(5 – x)

= x3 . 5 + x3 . (-x) + (-2 x2) . 5 + (-2x2)(-x) + x . 5 + x(-x) + (-1) . 5 + (-1) . (-x)

= 5 x3 – x4 – 10x2 + 2x3  +5x – x2 – 5 + x

= – x4 + 7x3 – 11x2+ 6x – 5.

Suy ra kết quả của phép nhan:

(x3 – 2x2 + x -1)(x – 5) = (x3 – 2x2 + x -1)(-(5 – x))

                                   = – (x3 – 2x2 + x -1)(5 – x)

                                   = – (- x4 + 7x3 – 11x2+ 6x -5)

                                   = x4 – 7x3 + 11x2– 6x + 5


Bài 8 trang 8 sgk toán 8 tập 1.

Làm tính nhân:

a) (x2y2

xy + 2y)(x – 2y);                 b) (x2 – xy + y2)(x + y).

Bài giải:

a) (x2y2

xy + 2y)(x – 2y)

= x2y2. X + x2y2(-2y) + (xy) . x + (-xy)(-2y) + 2y . x + 2y(-2y)

= x3y2 – 2x2y3– x2y + xy2 + 2xy – 4y2            

 b) (x2 – xy + y2)(x + y) = x2 . x + x2. y + (-xy) . x + (-xy) . y + y2 . x + y2. y

                                    = x3 + x2. y – x2. y – xy2 + xy2 + y3

See also  Kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy, cô giáo buồn lớp 8 hay nhất 2023

                                    =  x3 – y3


Bài 9 trang 8 sgk toán 8 tập 1

Điền kết quả tính được vào bảng:

Bài giải:

Trước hết, ta làm tính nhân để rút gọn biểu thức, ta được:

(x – y)(x2 + xy + y2) = x . x2 + x . xy + x . y2 + (-y) . x2 + (-y) . xy + (-y) . y2

                               = x3 + x2y + xy2 – yx2 – xy2 – y3 = x3 – y3

Sau đó tính giá trị của biểu thức x3 – y3

Ta có:

Khi x = -10; y = 2 thì A = (-10)3 – 23 = -1000 – 8 = 1008

Khi x = -1; y = 0 thì A = (-1)3 – 03 = -1

Khi x = 2; y = -1 thì A = 23 – (-1)3 = 8 + 1 = 9

Khi x = -0,5; y = 1,15 thì
A = (-0,5)3 – 1,253 = -0,125 – 1.953125 = -2,078125


Bài 10 trang 8 sgk toán 8 tập 1

Thực  hiện phép tính:
a) (x2 – 2x + 3) ((frac{1}{2})x – 5)                           

b) (x2 – 2xy + y2)(x – y).

Bài giải:

a) (x2 – 2x + 3) ((frac{1}{2})x – 5)

= (frac{1}{2})x3 – 5x2 – x2 +10x + (frac{3}{2})x – 15

= (frac{1}{2})x3 – 6x2 + (frac{23}{2})x -15

b) (x2 – 2xy + y2)(x – y)

= x3 – x2 y – 2x2 y + 2xy2 +xy2– y3

= x3 – 3x2 y + 3xy2 – y3

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 7, 8, 9, 10 trang 8 SGK Toán 8 tập 1 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 7, 8, 9, 10 trang 8 SGK Toán 8 tập 1 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 7, 8, 9, 10 trang 8 SGK Toán 8 tập 1		 2023

Nguồn: Internet

See also  Chat GPT là gì? 6 Khóa học chat gpt cực chất 2024

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Leave a comment