Giải bài 75, 76, 77, 78 trang 147, 148 SBT Toán lớp 7 tập 1 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 75, 76, 77, 78 trang 147, 148 SBT Toán lớp 7 tập 1 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 147, 148 bài 6 tam giác cân Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 75: Cho tam giác ABC cân tạiA) Vẽ điểm D sao cho A là trung điểm của BD. Tính số đo góc BCD…

Câu 75 trang 147 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Cho tam giác ABC cân tạiA) Vẽ điểm D sao cho A là trung điểm của BD. Tính số đo góc BCD

Giải

Ta có: ∆ABC cân tại A

( Rightarrow widehat B = widehat {{C_1}}) (tính chất tam giác cân)

Lại có: AD = AB (gt)

→ AD = AC do đó ∆ACD cân tại A

( Rightarrow widehat D = widehat {{C_2}}) (tính chất tam giác cân)

Mà (widehat {BC{rm{D}}} = widehat {{C_1}} + widehat {{C_2}})

Nên (widehat {BC{rm{D}}} = widehat B + widehat D)                 (1)

Trong ∆BCD, ta có:

(widehat B + widehat D + widehat {BC{rm{D}}} = 180^circ ) (tổng ba góc trong tam giác)      (2)

Từ (1) và (2) suy ra: (2widehat {BC{rm{D}}} = 180^circ ) hay (widehat {BC{rm{D}}} = 90^circ )

 


Câu 76 trang 147 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Cho tam giác ABC cân tại A có cạnh bên bằng 3cm. Gọi D là một điểm thuộc đáy BC. Qua D, kẻ các đường thẳng song song với các cạnh bên, chúng cắt AB và AC theo thứ tự tại F và E. Tính tổng DE + DF.

Giải

Ta có: DF // AC (gt)

( Rightarrow widehat {{D_1}} = widehat C) (hai góc đồng vị)   (1)

Lại có: ∆ABC cân tại A

( Rightarrow widehat B = widehat C) (tính chất tam giác cân)    (2)

Từ (1) và (2) suy ra: (widehat B = widehat {{D_1}})

Hay ∆BFD cân tại F  → BF = DF

Nối AD. Xét ∆AFD và  ∆DEA, ta có:

(widehat {A{rm{D}}F} = widehat {E{rm{AD}}}) (so le trong vì DF // AC)

AD cạnh chung

(widehat {F{rm{D}}A} = widehat {E{rm{D}}A}) (so le trong vì DE // AB)

Suy ra: ∆ADF =  ∆DAE (g.c.g) → AF  = DF (hai cạnh tương ứng)

Vậy:  DE + DF = AF + BF = AB = 3(cm)

 


Câu 77 trang 148 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Cho tam giác đều ABC. Lấy các điểm D, E, F theo thứ tự thuộc các cạnh AB, BC, CA  sao cho AD = BE = CF. Chứng minh rằng ∆DEF là tam giác đều.

Giải

Ta có:       AB = AD +  DB                   (1)

                  BC = BE + EC                    (2)

                  AC = AF + FC                     (3)

                  AB = AC  = BC (gt)             (4)

                  AD = BE = CF (gt)              (5)

Từ (1), (2), (3), (4) và (5) suy ra:

                 BD = EC = AF

Xét ∆ADF và ∆BED, ta có:

           AD = BE (gt)

           (widehat A = widehat B = 60^circ ) (vì ∆ABC đều)

            AE = BD (chứng minh trên)

Suy ra: ∆ADF =  ∆BED   (c.g.c)                   

Suy ra: DF = DE (hai cạnh tương ứng)           (6)

Xét ∆ADF và ∆CFE ta có:

              AD = CF (gt)

             (widehat A = widehat C = 60^circ ) (vì ∆ABC đều)

             EC = AF (chứng minh trên)        

Suy ra : ∆ADF = ∆CFE (c.g.c)

Suy ra: DF = FE (hai cạnh tương ứng)          (7)

Từ (6) và (7) suy ra: DF = ED = FE

Vậy ∆DEF đều.

 


Câu 78 trang 148 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Cho tam giác ABC. Các tia phân giác của các góc B và C cắt nhau ở I. Qua I kẻ đường thẳng song song với BC. Gọi giao điểm của đường thẳng này với AB, AC theo thứ tự là D, E. Chứng minh rằng  DE = BD + CE

Giải

Ta có: DI // BC (gt)

( Rightarrow widehat {{I_1}} = widehat {{B_1}}) (so le trong)            (1)

Lại có: ({widehat B_1} = widehat {{B_2}})                         (2)

(vì BI là tia phân giác của (widehat B))

Từ (1) và (2) suy ra: (widehat {{I_1}} = widehat {{B_2}})

( Rightarrow ) ∆BDI cân tại D → BD = DI                                   (3)

Mà IE // BC (gt) → (widehat {{I_2}} = widehat {{C_1}}) (so le trong)                       (4)

Đồng thời: (widehat {{C_1}} = widehat {{C_2}}) (Vì CI là tia phân giác của (widehat {{C_1}}))        (5)

Từ (4) và (5) suy ra: (widehat {{I_2}} = widehat {{C_2}})  → ∆CEI cân tại E

( Rightarrow ) CE = EI (hai cạnh tương ứng)                               (6)     

Từ (3) và (6) suy ra: BD + CE = DI + EI = DE.

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 75, 76, 77, 78 trang 147, 148 SBT Toán lớp 7 tập 1 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 75, 76, 77, 78 trang 147, 148 SBT Toán lớp 7 tập 1 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 75, 76, 77, 78 trang 147, 148 SBT Toán lớp 7 tập 1		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 100 Vở bài tập Toán 5 tập 2		 2023 | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python
Cảm nhận bài thơ Đoàn thuyền đánh cá ngắn gọn, hay nhất		 2023 | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python
Vật lý 9 bài 25: Sự nhiễm từ của Sắt Thép, Nam châm điện là gì, Đặc điểm và Cấu tạo		 2023 | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python
4 Đề đọc hiểu Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mạc Tử có đáp án chi tiết		 2023 | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python

Để lại bình luận