Giải bài 46, 47, 48, 49 trang 127 SGK Toán 7 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 46, 47, 48, 49 trang 127 SGK Toán 7 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 127 bài 6 Tam giác cân Sách giáo khoa (SGK) Toán 7. Câu 46: Dùng thước có chia xentimét và compa…

Bài 46 trang 127 – Sách giáo khoa toán 7 tập 1

a)Dùng thước có chia xentimét và compa vẽ tam giác cân ABC c ân tại B có cạnh đáy bằng 3cm, cạnh bên bằng 4cm.

b) Dùng thước có chia xentimét và compa vẽ tam giác đều ABC có cạnh bằng 3 cm.

Giải:

a)- Vẽ đoạn thẳng AC= 3cm,

– Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AC vẽ cung tròn tâm A  bán kính4 cm và cung tròn tâm C có bán kính 3cm.

– Hai cung tròn trên cắt nhau tại B.

– Vẽ các đoạn AB,BC ta được tam giác ABC.

b) Tương tự cách vẽ ở câu a với cung tròn tâm A, tâm C có cun gf bán kính3c m

   


Bài 47 trang 127 – Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Trong cách hình 116,117,118 tam giác nào là tam giác cân, tam giác nào là tam giác đều? Vì sao?

Giải:

Hình 116.

Ta có: ∆ABD cân vì có AB=AD.

∆ACE cân vì AC=AE(do AB=AD,BC=DE nên AB+BC+AD+DE nên AB + BC= AD+DE hay AC= AE).

Hình 117.

Ta tính được

(widehat{G})= 1800-((widehat{H})+(widehat{I})) = 1800 – (700+400)=  700

See also  Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 88 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 2023

 Nên ∆GHI cân vì((widehat{G})=(widehat{H}))

Hình 118.

∆OMK là tam giác cân vì OM= MK

∆ONP là tam giác cân vì ON=OP

∆OKP là tam giác cân là vì   (widehat{K})=(widehat{P})

Suy ra (widehat{OKM})+(widehat{KOM})=600

mà  (widehat{OKM})=(widehat{KOM}) nên (widehat{OKM})=300

Tương tự (widehat{OPM})=300


Bài 48 trang 127 – Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Cắt một tấm bìa hình tam giác cân. Hãy gấp tấm bìa đó sao cho hai cạnh bên trùng nhau để kiểm tra rằng hai góc ở đáy bằng nhau.

Giải:

Các bước tiến hành: 

– Cắt tấm bìa hình tam giác cân.

– Gấp tấm bìa sao cho hai cạnh bên trùng nhau.

– Quan sát phần cạnh đáy say khi gấp lại trùng nhau.

Vậy hai góc ở đáy của hai tam giác cân bằng nhau.                                                                                                                             


Bài 49 trang 127 – Sách giáo khoa toán 7 tập 1

a) Tình các góc ở đáy của một tam giác cân viết góc ở đỉnh là 400

b) Tính góc ở đỉnh của một tam giác cân biết góc ở đáy bằng 400

Giải:

a) Gọi ABC là tam giác cân đã cho và góc ở định (widehat{A})=400

Ta có (widehat{A})+2(widehat{B})=1800

2(widehat{B})=  1800 –  (widehat{A})= 1400

→  (widehat{B})=  700

See also  Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 17 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 2023

b) Ta có: (widehat{A})+(widehat{B})+(widehat{C})=1800

mà  (widehat{B})=(widehat{C})=400

nên (widehat{A})+2(widehat{B})=1800

(widehat{A})+800 =1800

 (widehat{A})=1000

               chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 46, 47, 48, 49 trang 127 SGK Toán 7 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 46, 47, 48, 49 trang 127 SGK Toán 7 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 46, 47, 48, 49 trang 127 SGK Toán 7		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Leave a comment