Giải bài 8, 9, 10, 11 trang 48 SGK Toán 9 tập 1 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 8, 9, 10, 11 trang 48 SGK Toán 9 tập 1 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 48 bài 2 hàm số bậc nhất SGK Toán 9 tập 1. Câu 8: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất ?…

Bài 8 trang 48 sgk Toán 9 tập 1

Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất ? Hãy xác định các hệ số a, b của chúng và xét xem hàm số bậc nhất nào đồng biến, nghich biến.

a) y = 1 – 5x;                                         b) y = -0,5x;

c) (y = sqrt 2 left( {x + 1} right) + sqrt 3 )                    d) y = 2x2 + 3.

Giải:

a) y = 1 – 5x là một hàm số bậc nhất với a = -5, b = 1. Đó là một hàm số nghịch biến vì -5

b) y = -0,5x là một hàm bậc nhất với a ≈  -0,5, b = 0. Đó là một hàm số nghịch biến vì -0,5

c) (y = sqrt 2 left( {x + 1} right) + sqrt 3 ) là một hàm số bậc nhất với (a = sqrt 2 ,,,b = sqrt 3  – sqrt 2 ). Đó là một hàm số đồng biến vì (sqrt 2  > 0).

d) y = 2x2 + 3 không phải là một hàm số bậc nhất vì nó không có dạng y = ax + b, với a ≠ 0.

See also  Phân tích bài thơ Thề non nước của Tản Đà 2023

 


Bài 9 trang 48 sgk Toán 9 tập 1

9. Cho hàm số bậc nhất y = (m – 2)x + 3. Tìm các giá trị của m để hàm số:

a) Đồng biến;

b) Nghịch biến.

Giải:

a) Hàm số: (y = (m – 2)x + 3) đồng biến trên R:

(Leftrightarrow m-2>0Leftrightarrow m>2)

b)  Hàm số: (y = (m – 2)x + 3) nghịch biến trên R:

(Leftrightarrow m-2

 


Bài 10 trang 48 sgk Toán 9 tập 1

Một hình chữ nhật có các kích thước là 20cm và 30cm. Người ta bớt mỗi kích thước của hình đó đi x (cm) được hình chữ nhật mới có chu vi là y (cm). Hãy lập công thức tính y theo x.

Giải:

Khi bớt mỗi kích thước x (cm) thì được một hình chữ nhật có các kích thước là 20 – x (cm) và 30 – x (cm).

Khi đó chu vi của hình chữ nhật là (y = 2left( {20 – x + 30 – x} right)) hay (y = 100 – 4x)

 


Bài 11 trang 48 sgk Toán 9 tập 1

11. Hãy biểu biễn các điểm sau trên mặt phẳng tọa độ:

A(-3; 0), B(-1; 1), C(0; 3), D(1; 1), E(3; 0), E(3; 0), F(1; -1), G(0; -3), H(-1; -1).

Giải:

Xem hình sau:

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 8, 9, 10, 11 trang 48 SGK Toán 9 tập 1 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 8, 9, 10, 11 trang 48 SGK Toán 9 tập 1 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

See also  Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 168, 169 SGK Toán 4 2023

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 8, 9, 10, 11 trang 48 SGK Toán 9 tập 1		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Leave a comment