Giải bài 8, 9, 10, 11 trang 48 SGK Toán 9 tập 1 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 8, 9, 10, 11 trang 48 SGK Toán 9 tập 1 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 48 bài 2 hàm số bậc nhất SGK Toán 9 tập 1. Câu 8: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất ?…

Bài 8 trang 48 sgk Toán 9 tập 1

Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất ? Hãy xác định các hệ số a, b của chúng và xét xem hàm số bậc nhất nào đồng biến, nghich biến.

a) y = 1 – 5x;                                         b) y = -0,5x;

c) (y = sqrt 2 left( {x + 1} right) + sqrt 3 )                    d) y = 2x2 + 3.

Giải:

a) y = 1 – 5x là một hàm số bậc nhất với a = -5, b = 1. Đó là một hàm số nghịch biến vì -5

b) y = -0,5x là một hàm bậc nhất với a ≈  -0,5, b = 0. Đó là một hàm số nghịch biến vì -0,5

c) (y = sqrt 2 left( {x + 1} right) + sqrt 3 ) là một hàm số bậc nhất với (a = sqrt 2 ,,,b = sqrt 3  – sqrt 2 ). Đó là một hàm số đồng biến vì (sqrt 2  > 0).

d) y = 2x2 + 3 không phải là một hàm số bậc nhất vì nó không có dạng y = ax + b, với a ≠ 0.

 


Bài 9 trang 48 sgk Toán 9 tập 1

9. Cho hàm số bậc nhất y = (m – 2)x + 3. Tìm các giá trị của m để hàm số:

a) Đồng biến;

b) Nghịch biến.

Giải:

a) Hàm số: (y = (m – 2)x + 3) đồng biến trên R:

(Leftrightarrow m-2>0Leftrightarrow m>2)

b)  Hàm số: (y = (m – 2)x + 3) nghịch biến trên R:

(Leftrightarrow m-2

 


Bài 10 trang 48 sgk Toán 9 tập 1

Một hình chữ nhật có các kích thước là 20cm và 30cm. Người ta bớt mỗi kích thước của hình đó đi x (cm) được hình chữ nhật mới có chu vi là y (cm). Hãy lập công thức tính y theo x.

Giải:

Khi bớt mỗi kích thước x (cm) thì được một hình chữ nhật có các kích thước là 20 – x (cm) và 30 – x (cm).

Khi đó chu vi của hình chữ nhật là (y = 2left( {20 – x + 30 – x} right)) hay (y = 100 – 4x)

 


Bài 11 trang 48 sgk Toán 9 tập 1

11. Hãy biểu biễn các điểm sau trên mặt phẳng tọa độ:

A(-3; 0), B(-1; 1), C(0; 3), D(1; 1), E(3; 0), E(3; 0), F(1; -1), G(0; -3), H(-1; -1).

Giải:

Xem hình sau:

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 8, 9, 10, 11 trang 48 SGK Toán 9 tập 1 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 8, 9, 10, 11 trang 48 SGK Toán 9 tập 1 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 8, 9, 10, 11 trang 48 SGK Toán 9 tập 1		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Khóa học nổi bật

Bài viết mới nhất

Để lại bình luận