Giải bài trang 130 Vở bài tập Toán 5 tập 2 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài trang 130 Vở bài tập Toán 5 tập 2 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập 1 trang 130, phần 2 câu 1, 2 trang 131 bài 173 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng…

Phần 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

1. 0,3% = ?

A.  ({3 over {10}})

B.  ({3 over {100}})

C.  ({3 over {1000}})

D.  ({3 over {10000}})

2. Để tìm 60% của 45 ta làm như sau :

A. Nhân 45 với 60

B. Chia 45 cho 60

C. Nhân 45 với 100 rồi lấy kết quả nhận được chia cho 60

D. Nhân 45 với 60 rồi lấy kết quả nhận được chia cho 100

3. Trong các hình dưới đây, hình nào cao gấp đôi hình H ?

Phần 2

1. Một tấm bìa hình vuông đã được tô đậm như hình vẽ bên. Tính diện tích của phần đã tô đậm.

2. Mẹ mua thịt lợn và rau quả hết 96 000 đồng. Số tiền mua thịt lợn bằng 140% số tiền mua rau quả. Hỏi mẹ mua rau quả hết bao nhiêu tiền ?

Bài giải

Phần 1

1. C. ({3 over {1000}}) 

2. D. Nhân 45 với 60 rồi lấy kết quả nhận được chia cho 100.

3. Hình C

Phần 2

1.

Bài giải

Diện tích tầm bìa là :

20 ⨯ 20 = 400 (cm2)

See also  KOH + H3PO4 → K3PO4 + H2O 2023

Diện tích một nửa hình tròn là :

10 ⨯ 10 ⨯ 3,14 : 2 = 157 (cm2)

Diện tích hai nửa hình tròn bằng nhau:

157 ⨯ 2 = 314 (cm2)

Diện tích của phần tô đậm :

400 – 314 = 86 (cm2)

Đáp số : 86cm2

2.

Bài giải

Nếu số tiền mua rau là 100% thì số tiền mua thịt lợn là 140% như thế. Vậy 96 000 đồng là :

100 % + 140% = 240 (phần)

Số tiền mẹ mua rau là :

96000 : 240 ⨯ 100 = 40000 (đồng)

Đáp số : 40 000 đồng.

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài trang 130 Vở bài tập Toán 5 tập 2 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài trang 130 Vở bài tập Toán 5 tập 2 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài trang 130 Vở bài tập Toán 5 tập 2		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Leave a comment