Viết chương trình tính chu vi diện tích hình chữ nhật bằng Pascal – Tin học 8 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Viết chương trình tính chu vi diện tích hình chữ nhật bằng Pascal – Tin học 8 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Viết chương trình tính chu vi diện tích hình chữ nhật bằng Pascal là bài tập trong chương trình tin học lớp 8. Bài học hôm nay, chinese.com.vn/giao-duc sẽ hướng dẫn các em cách viết chương trình tính chu vi diện tích hình chữ nhật với chiều dài và chiều rộng nhập từ bàn phím bằng ngôn ngữ lập trình Pascal. Mời các em theo dõi bài học nhé.

Viết chương trình tính chu vi diện tích hình chữ nhật bằng Pascal

Khi làm bài tính diện tích hình chữ nhật hãy gọi một biến bất kì lưu công thức vd: S:=a*b, rồi in ra màn hình S, cách làm bài tập diện tích – chu vi nào cũng giống nhau, chỉ có công thức tính khác nhau thôi.

Trước khi làm bài, các em cần nắm rõ công thức tính chu vi và diện tích hình chữ nhật:

 • Chu vi: P = (a + b) x 2
 • Diện tích: S = a x b

Chương trình tính chu vi diện tích hình chữ nhật với chiều dài và chiều rộng nhập từ bàn phím:

Program Chu_nhat; uses crt; Var a, b, S, CV: real; Begin      Write('Nhap chieu dai:'); readln(a);      Write('Nhap chieu rong:'); readln(b);      S := a*b;      CV := (a+b)*2;      Writeln('Dien tich hinh chu nhat la:',S);      Writeln('Chu vi hinh chu nhat la:',CV:10:2);      readln; end.

Trong đó: 

 • a, b: chiều dài các cạnh của hình chữ nhật
 • S: là diện tích
 • CV: là chu vi

Viết chương trình tính chu vi diện tích hình chữ nhật bằng Pascal

Công thức tính chu vi, diện tích các hình

Cách tính chu vi, diện tích các hình

1/ CÔNG THỨC HÌNH VUÔNG:

 • Chu vi: P = a x 4 (P: chu vi)
 • Cạnh: a = P : 4 (a: cạnh)
 • Diện tích: S = a x a (S: diện tích)

2/ CÔNG THỨC HÌNH CHỮ NHẬT:

 • Chu vi: P = (a + b) x 2 (P: chu vi)
 • Chiều dài: a = 1/2P – b (a: chiều dài)
 • Chiều rộng: b = 1/2P – a (b: chiều rộng)
 • Diện tích: S = a x b (S: diện tích)
 • Chiều dài: a = S : a
 • Chiều rộng: b = S : b
See also  Sim bị khóa 1 chiều là gì? Làm gì khi SIM bị khóa 1 chiều? 2023

3/ CÔNG THỨC HÌNH BÌNH HÀNH: 

 • Chu vi: P = (a + b) x 2 (a: độ dài đáy)
 • Diện tích: S = a x h (b: cạnh bên)
 • Diện tích: S = a x h (h: chiều cao)
 • Độ dài đáy: a = S : h
 • Chiều cao: h = S : a

4/ CÔNG THỨC HÌNH THOI:

 • Diện tích: S = (m x n) : 2 (m: đường chéo thứ nhất)
 • Tích 2 đường chéo: (m x n) = S x 2 (n: đường chéo thứ nhất)

5/ CÔNG THỨC HÌNH TAM GIÁC:

 • Chu vi: P = a + b + c (a : cạnh thứ nhất; b: cạnh thứ hai; c: cạnh thứ ba)
 • Diện tích: S = (a x h) : 2 (a : cạnh đáy)
 • Chiều cao: h = (S x 2) : a (h : chiều cao)
 • Cạnh đáy: a = (S x 2) : h

6/ CÔNG THỨC HÌNH TAM GIÁC VUÔNG:

 • Diện tích: S = (a x a) : 2

7/ CÔNG THỨC HÌNH THANG:

 • Diện tích: S = (a + b) x h : 2 (a & b: cạnh đáy)
 • Chiều cao: h = (S x 2) : (a + b) (h : chiều cao)
 • Cạnh đáy: a + b = (S x 2) : h

8/ CÔNG THỨC HÌNH THANG VUÔNG:
Có một cạnh bên vuông góc với hai đáy, cạnh bên đó chính là chiều cao hình thang vuông. Khi tính diện tích hình thang vuông ta tính như cách tìm hình thang. (theo công thức)

9/ CÔNG THỨC HÌNH TRÒN: 

 • Bán kính hình tròn: r = d : 2 hoặc r = C : 2 : 3,14
 • Đường kính hình tròn: d = r x 2 hoặc d = C : 3,14
 • Chu vi hình tròn: C = r x 2 x 3,14 hoặc C = d x 3,14
 • Diện tích hình tròn: C = r x r x 3,14
 • Tìm diện tích thành giếng:
 • Tìm diện tích miệng giếng: S = r x r x 3,14
 • Bán kính hình tròn lớn = bán kính hình tròn nhỏ + chiều rộng thành giếng
 • Diện tích hình tròn lớn: S = r x r x 3,14
 • Tìm diện tích thành giếng = diện tích hình tròn lớn – diện tích hình tròn nhỏ

10/ CÔNG THỨC HÌNH HỘP CHỮ NHẬT: 
* Diện tích xung quanh: Sxq = Pđáy x h
* Chu vi đáy: Pđáy = Sxq : h
* Chiều cao: h = Pđáy x Sxq
– Nếu đáy của hình hộp chữ nhật là hình chữ nhật thì:
Pđáy = (a + b) x 2
– Nếu đáy của hình hộp chữ nhật là hình vuông thì:
Pđáy = a x 4
* Diện tích toàn phần: Stp = Sxq + S2đáy
Sđáy = a x b
* Thể tích: V = a x b x c
– Muốn tìm chiều cao cả hồ nước (bể nước)
h = v : Sđáy
– Muốn tìm diện tích đáy của hồ nước (bể nước)
Sđáy = v : h
– Muốn tìm chiều cao mặt nước đang có trong hồ ta lấy thể tích nước đang có trong hồ (m3) chia cho diện tích đáy hồ (m2)
h = v : Sđáyhồ
– Muốn tìm chiều cao mặt nước cách miệng hồ (bể) (hay còn gọi là chiều cao phần hồ trống)
+ Bước 1: Ta tìm chiều cao mặt nước đang có trong hồ.
+ Bước 2: Lấy chiều cao cả cái hồ trừ đi chiều cao mặt nước đang có trong hồ
* Diện tích quét vôi:
– Bước 1 : Chu vi đáy căn phòng.
– Bước 2: Diện tích bốn bức tường (Sxq)
– Bước 3: Diện tích trần nhà (S = a x b)
– Bước 4: Diện tích bốn bức tường (Sxq) và trần nhà
– Bước 5: Diện tích các cửa (nếu có)
– Bước 6: Diện tích quét vôi = diện tích bốn bức tường và trần – diện tích các cửa.

See also  Thuồng luồng là con gì? Thuồng luồng có thật hay không? 2023

11/ CÔNG THỨC HÌNH LẬP PHƯƠNG:

 • * Diện tích xung quanh: Sxq = (a x a) x 4
 • * Cạnh: (a x a) = Sxq : 4
 • * Diện tích toàn phần: Stp = (a x a) x 6
 • * Cạnh: (a x a) = Stp : 6

Tổng quan về ngôn ngữ lập trình Pascal

Pascal là một ngôn ngữ lập trình trên máy tính thuộc dạng mệnh lệnh và thủ tục, rất thích hợp đối với kiểu lập trình cấu trúc, và cấu trúc dữ liệu. Ngôn ngữ lập trình này được đặt theo tên một nhà toán học, triết gia và cũng là nhà vật lý học người pháp.

Bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào cũng được xây dựng từ một số hữu hạn các ký hiệu như: begin, end, var, while, do, {, }, ;, … và những ký tự như a, b, c, d, … A, B, C, D, … 1, 2, 3, 4, …

Cấu trúc của một chương trình trong pascal bao gồm:

 • Khai báo program
 • Khai báo uses
 • Khai báo label
 • Khai báo const
 • Khai báo type
 • Khai báo var
 • Khai báo những chương trình con
 • Thân chương trình

Việc quan trọng nhất khi viết một chương trình bằng ngôn ngữ lập trình pascal là phải xác định chính xác được phần cốt lõi của thân chương trình thì mới dễ dàng giải quyết thành công những yêu cầu đề ra. Tiếp theo phần nhập dữ liệu ở đầu và xuất kết quả ở cuối chương trình. Phần cuối là thêm khai báo, sử dụng những biến để khai nào trong phần var, đặt tên chương trình trong phần khai báo program.

Đặc điểm của ngôn ngữ lập trình Pascal

Những đặc điểm của ngôn ngữ lập trình Pascal:

 • Pascal có ngữ pháp và ngữ nghĩa đơn giản, mang tính logic, cấu trúc chương trình rõ ràng và dễ hiểu.
 • Đây là ngôn ngữ thích hợp cho kiểu lập trình theo cấu trúc, đặc biệt dễ sửa chữa và cải tiến.
See also  Công thức tính diện tích mặt cầu 2023

**********

Thông qua bài học trên, các em đã có thể tự làm bài tập Pascal viết chương trình tính chu vi diện tích hình chữ nhật với chiều dài và chiều rộng nhập từ bàn phím rồi chứ. Hy vọng các em học bài thật tốt và đạt điểm cao trong bài kiể tra tin học sắp tới.

Bạn đang đọc : Viết chương trình tính chu vi diện tích hình chữ nhật bằng Pascal – Tin học 8 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Viết chương trình tính chu vi diện tích hình chữ nhật bằng Pascal – Tin học 8 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Viết chương trình tính chu vi diện tích hình chữ nhật bằng Pascal – Tin học 8		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Leave a comment