Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 93, 94, 95 SGK Toán 7 tập 1 – CTST 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 93, 94, 95 SGK Toán 7 tập 1 – CTST 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 93, 94, 95 Bài 1 Thu thập và phân loại dữ liệu sgk toán 7 tập 1 chân trời sáng tạo. Bài 4 Kết quả tìm hiểu về khả năng bơi lội của các bạn học sinh lớp 7C được cho bởi bảng thống kê sau

Bài 1 trang 93 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Kết quả tìm hiểu về sở thích đối với mạng xã hội của 8 học sinh một trường Trung học cơ sở được cho bởi bảng thống kê sau:

Hãy cho biết:

a) Các loại mức độ thể hiện sự yêu thích đối với mạng xã hội của 8 học sinh trên.

b) Có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ được điều tra?

c) Độ tuổi trung bình của các bạn được điều tra.

d) Dữ liệu nào là định tính? Dữ liệu nào là định lượng?

Lời giải: 

a) Các loại mức độ thể hiện sự yêu thích đối với mạng xã hội của 8 học sinh trên là: không thích, không quan tâm, thích, rất thích.

b) Có 4 bạn học sinh nam, 4 bạn học sinh nữ được điều tra.

c) Số tuổi trung bình của các bạn được điều tra là:

(13 + 14 + 14 + 12 + 14 + 14 + 12 + 13) : 8 = 13,25 (tuổi)

Vậy độ tuổi trung bình của các bạn được điều tra là 13 tuổi

d) Dữ liệu định tính là: giới tính, sở thích

Dữ liệu định lượng là: tuổi

Bài 2 trang 94 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Phân loại các dãy dữ liệu sau dựa trên các tiêu chí định tính và định lượng.

See also  Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 89, 90 Vở bài tập Toán 4 tập 2 2023

a) Thời gian chạy 100 m ( tính theo giây) của các học sinh lớp 7: 17; 16; 18; …

b) Danh sách các môn thi bơi lội: bơi ếch; bơi sải; bơi tự do;…

c) Các loại huy chương đã trao: vàng; bạc; đồng;…

d) Tổng số huy chương của một số đoàn: 24; 18; 9;…

Lời giải:

a) Dữ liệu định lượng

b) Dữ liệu định tính

c) Dữ liệu định tính

d) Dữ liệu định lượng

Bài 3 trang 94 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Kết quả tìm hiểu về khả năng tự nấu ăn của tất cả học sinh lớp 7B được cho bởi bảng thống kê sau:

a) Hãy phân loại các dữ liệu trong bảng thống kê trên dựa trên tiêu chí định tính và định lượng.

b) Dữ liệu trên có đại diện được cho khả năng tự nấu ăn của các học sinh lớp 7B hay không?

Lời giải: 

a) Dữ liệu định tính: Khả năng nấu ăn: không đạt, đạt, giỏi, xuất sắc.

Dữ liệu định lượng: Số bạn nữ tự đánh giá:2; 10; 5; 3

b) Dữ liệu chưa có tính đại diện cho khả năng nấu ăn của các bạn học sinh lớp 7B vì còn thiếu dữ liệu về học sinh nam của lớp

Bài 4 trang 94 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Kết quả tìm hiểu về khả năng bơi lội của các bạn học sinh lớp 7C được cho bởi bảng thống kê sau:

a) Hãy phân loại các dữ liệu trong bảng thống kê trên dựa trên các tiêu chí định tính và định lượng.

b) Dữ liệu trên có đại diện được cho khả năng bơi lôi của các bạn học sinh lớp 7B hay không?

Lời giải: 

a) Dữ liệu định tính: Khả năng biết bơi: chưa biết bơi; biết bơi; bơi giỏi.

See also  Thuyết minh về chùa Một Cột 2023

Dữ liệu định lượng: Số bạn nam: 5; 8; 4

b) Dữ liệu chưa có tính đại diện cho khả năng bơi lội của các bạn học sinh lớp 7B vì còn thiếu dữ liệu về học sinh nữ của lớp

Bài 5 trang 95 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Tìm điểm chưa hợp lí của dữ liệu trong bảng thống kê sau:

Lời giải: 

Tổng số phần trăm các loại sách giáo khoa là:

30% + 20% + 38% + 14% = 102%.

Mà tổng tỉ lệ phần trăm các loại sách giáo khoa trong bảng thống kê trên là 100% nên điều này là chưa hợp lí.

Vậy dữ liệu tỉ lệ phần trăm các loại sách giáo khoa là chưa hợp lí.

Bài 6 trang 95 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Xét tính hợp lí của dữ liệu trong bảng thống kê sau:

Lời giải: 

– Xét dữ liệu số lượng loại cây trồng:

Tổng số các loại loại cây trồng là:

50 + 150 + 200 = 400 (con).

Ta thấy: Số lượng mỗi loại cây trồng nhỏ hơn số lượng tổng thể và có tính đại diện cho dữ liệu loại cây trồng trong nhà vườn C.

Do đó, dữ liệu số lượng loại cây trồng là hợp lí.

– Xét dữ liệu tỉ số phần trăm loại cây trồng:

Tổng tỉ lệ phần trăm các loại cây trồng là:

15% + 38% + 50% = 103%.

Ta thấy: tổng tỉ lệ phần trăm các loại con vật được nuôi bằng 103% > 100% nên điều này là không hợp lí.

Vậy dữ liệu số lượng loại cây trồng là hợp lí và dữ liệu tỉ lệ phần trăm mỗi loại cây trồng là chưa hợp lí.

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 93, 94, 95 SGK Toán 7 tập 1 – CTST 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

See also  Hóa học 11 Bài 39: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon – Giải bài tập SGK Hóa học 11 Bài 39 2023

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 93, 94, 95 SGK Toán 7 tập 1 – CTST 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 93, 94, 95 SGK Toán 7 tập 1 – CTST		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Leave a comment