Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 151 SGK Toán 5 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 151 SGK Toán 5 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 151 bài ôn tập về số thập phân (tiếp theo) SGK Toán 5. Câu 1: Viết các số sau dưới dạng phân số thập phân…

Bài 1 trang 151 sgk toán 5

:

a) 0,3 ;       0,72 ;            1,5 ;         9,347.

b) (frac{1}{2}) ;         (frac{2}{5}) ;                (frac{3}{4}) ;           (frac{6}{25})

Bài giải: 

a) 0,3 = (frac{3}{10});       0,72 = (frac{72}{100})  ;         1,5 = (frac{15}{10}) ;           9,347 = (frac{9347}{1000}) .

b) (frac{1}{2}) = (frac{15}{10}) ;          (frac{2}{5}) = (frac{4}{10})   ;            (frac{3}{4}) = (frac{75}{100}) ;           (frac{6}{25}) = (frac{24}{100}).          


Bài 2 trang 151 sgk toán 5

a) Viết số thập phân dưới dạng tỉ số phần trăm:

0,35 = ….;             0,5 = …;               8,75 = ….

b) Viết tỉ số phần trăm dưới dạng số thập phân:

45% = …;              5% = ….;               625% = …..

Bài giải:

a) 0,35 = 35% ;             0,5 = 0,50 = 50% ;               8,75 = 875%

b) 45% = 0,45;              5% = 0,05;                          625% = 6,25

See also  Thuyết minh về một món ăn đặc sản 2023

Bài 3 trang 151 sgk toán 5

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) (frac{1}{2}) giờ ;              (frac{3}{4}) giờ ;               (frac{1}{4}) giờ.

b) (frac{7}{2}) m ;               (frac{3}{10}) km ;              (frac{2}{5}) kg.

Bài giải:

a) (frac{1}{2}) giờ = 0,5 giờ ;              (frac{3}{4}) giờ = 0,75 giờ ;               (frac{1}{4}) giờ = 0,25 phút.

b) (frac{7}{2}) m = 3,5m ;               (frac{3}{10}) km = 0,3km  ;                 (frac{2}{5}) kg = 0,4 kg.


Bài 4 trang 151 sgk toán 5 ôn tập về số thập phân (tiếp theo)

Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

a) 4,5 ;           4,23 ;            4,505 ;             4,203.

b) 72,1 ;          69,8 ;           71,2  ;              69,78.

Bài giải:

a) Kết quả là: 4,203 ;4,23 ;  4,5 ;  4,505 ;    

b) Kết quả là:  69,78 ; 69,8 ;  71,2  ;  72,1 ;        


Bài 5 trang 151 sgk toán 5 ôn tập

Tìm một số thập phân thích hợp để viết vào chỗ chấm, sao cho:

0,1

Bài giải:

0,1

0,10

Số vừa lớn hơn 0,10 vừa bé hơn 0,20 có thể là 0,11 ; 0,12 ; 0,13; ….0,19.

Ta chọn một số để điền vào chỗ chấm, chẳng hạn : 0,1

giaibaitap.me

Bạn đang đọc : Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 151 SGK Toán 5 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

See also  Giải bài 19, 20, 21, 22 trang 68 SGK toán 8 tập 2 2023

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 151 SGK Toán 5 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 151 SGK Toán 5		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Leave a comment