Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 169 SGK Toán 4 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 169 SGK Toán 4 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 169 bài ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) SGK Toán 4. Câu 1: Tính bằng hai cách…

Bài 1: Tính bằng hai cách:

a) ((frac{6}{11})+ (frac{5}{11}) ) x (frac{3}{7})  ;

b) (frac{3}{5}) x (frac{7}{9})  – (frac{3}{5})  x (frac{2}{9})  ;

c) ( (frac{6}{7}) – (frac{4}{7}) ) : (frac{2}{5})  ;

d)  (frac{8}{15}) : (frac{2}{11})  + (frac{7}{15})  : (frac{2}{11}) 

Bài 2: Tính:

a) (frac{2 × 3 × 4}{3 × 4 ×5}) ;                         b) (frac{2 }{3 }) x (frac{3}{4 })  x (frac{4}{5 }) : (frac{1}{5 }) ;

c) (frac{1 ×2 ×3× 4}{5× 6× 7× 8 })   ;                  d) (frac{2}{5 }) x (frac{3}{4 })  x (frac{5}{6 }) : (frac{3}{4 })   .

Bài 3: Một tấm vải dài 20m. Đã may quần áo (frac{4}{5 }) tấm vải đỏ. Số vải còn lại người ta đem may các túi, mỗi túi hết (frac{2 }{3 })  m. Hỏi may được tất cả bao nhiêu cái túi như vậy ?

Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Cho 

Số thích hợp để viết vào ô trống là:

A. 1

B. 4

C. 5

D. 20

Bài giải:

Bài 1:

a) Cách 1 : ((frac{6}{11})+ (frac{5}{11}) ) x (frac{3}{7}) = (frac{11}{11 }) x (frac{3}{7})  = (frac{3}{7}) 

Cách 2: ((frac{6}{11})+ (frac{5}{11}) ) x (frac{3}{7})  = (frac{6}{11}) x (frac{3}{7}) + (frac{5}{11}) x (frac{3}{7})  = (frac{18}{77 }) + (frac{15}{77 }) =  (frac{33}{77 }) = (frac{3}{7}) 

b)Cách 1 : (frac{3}{5}) x (frac{7}{9})  – (frac{3}{5})  x (frac{2}{9}) = (frac{21}{45}) – (frac{6}{45}) =  (frac{15}{45}) = (frac{1}{3})

Cách 2:  (frac{3}{5}) x (frac{7}{9})  – (frac{3}{5})  x (frac{2}{9}) = (frac{3}{5}) x ((frac{7}{9}) – (frac{2}{9})) = (frac{3}{5}) x (frac{5}{9}) = (frac{15}{45}) = (frac{1}{3})

c) Cách 1:  ( (frac{6}{7}) – (frac{4}{7}) ) : (frac{2}{5}) = (frac{2}{7}) : (frac{2}{5})  =  (frac{2}{7})  x (frac{5}{2}) = (frac{5}{7})

Cách 2:  ( (frac{6}{7}) – (frac{4}{7}) ) : (frac{2}{5}) = (frac{6}{7}) : (frac{2}{5}) – (frac{4}{7}) : (frac{2}{5}) = (frac{6}{7}) x (frac{5}{2}) – (frac{4}{7})  x (frac{5}{2}) = (frac{30}{14}) – (frac{20}{14}) = (frac{10}{14}) = (frac{5}{7})

d)  (frac{8}{15}) : (frac{2}{11})  + (frac{7}{15})  : (frac{2}{11}) = (frac{8}{15}) x (frac{11}{2}) + (frac{7}{15}) x (frac{11}{2}) = (frac{88}{30}) + (frac{77}{30}) = (frac{165}{30}) = (frac{11}{2})

Cách 2: (frac{8}{15}) : (frac{2}{11})  + (frac{7}{15})  : (frac{2}{11}) = ((frac{8}{15}) + (frac{7}{15}) ) : (frac{2}{11}) = (frac{15}{15}) : (frac{2}{11}) = (frac{15}{15}) x  (frac{11}{2}) = (frac{11}{2})

Bài 2:

a) (frac{2 × 3 × 4}{3 × 4 × 5}) = (frac{2}{5}) ;

See also  Giải bài 1, 2, 3 trang 20 Vở bài tập Toán 4 tập 2 2023

b) (frac{2 }{3 }) x (frac{3}{4 })  x (frac{4}{5 }) : (frac{1}{5 }) = (frac{2}{5}) : (frac{1}{5}) = (frac{2}{5})  x (frac{5}{1}) = 2

hoặc  (frac{2 }{3 }) x (frac{3}{4 })  x (frac{4}{5 }) : (frac{1}{5 }) = (frac{2 }{3 }) x (frac{3}{4 })  x (frac{4}{5 })  x (frac{5}{1}) = 2.

c) (frac{1 ×2 × 3 × 4}{5 × 6× 7 × 8 }) = (frac{1× 2 × 3 × 4}{5 × 2 × 3 × 7 × 2 × 4}) = (frac{1 }{70})

d)  (frac{2}{5 }) x (frac{3}{4 })  x (frac{5}{6 }) : (frac{3}{4 })  = (frac{1 }{4}) : (frac{3}{4 }) = (frac{1 }{4}) x (frac{4}{3}) = (frac{1}{3})

Hoặc  (frac{2}{5 }) x (frac{3}{4 })  x (frac{5}{6 }) : (frac{3}{4 })  =  (frac{2}{5 }) x (frac{3}{4 })  x (frac{5}{6 }) x (frac{4}{3}) = (frac{2}{6}) = (frac{1}{3})

Bài 3: Số mét vải được may quần áo:

20 x (frac{4}{5}) = 16 (m)

Số mét vải còn lại:

20 – 16 = 4 (m)

Số túi đã may được là:

4 :  (frac{2 }{3 })  = 6 (cái túi)

Đáp số: 6 cái túi.

Bài 4:

Khoanh vào chữ D.

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 169 SGK Toán 4 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 169 SGK Toán 4 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 169 SGK Toán 4		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Leave a comment