Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 9 SGK Toán 5 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 9 SGK Toán 5 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 9 bài luyện tập phân số thập phân SGK Toán 5. Câu 1: Viết phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số…

Bài 1 trang 9 sgk toán 5

Bài 1. Viết phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số:

Bài giải:


Bài 2 trang 9 sgk toán 5

Bài 2. Viết các phân số sau thành phân số thập phân: ( frac{11}{2}) ;  ( frac{15}{4}) ;  ( frac{31}{5}) .

Bài giải: 

( frac{11}{2}) ( =frac{11.5}{2.5}=frac{55}{10}) ;     ( frac{15}{4}) ( =frac{15.25}{4.25}=frac{375}{100}) ;    ( frac{31}{5}) ( =frac{31.2}{5.2}=frac{62}{10}) .


Bài 3 trang 9 sgk toán 5

Bài 3. Viết các phân số sau thành phân số thập phân có mẫu là 100: 

( frac{6}{25}) ;   ( frac{500}{1000}) ;  ( frac{18}{200}) .

Bài giải:

( frac{6}{25}) ( =frac{6.4}{25.4}=frac{24}{100}) ;                                  ( frac{500}{1000}) ( =frac{500:10}{1000:10}=frac{50}{100}) ;

( frac{18}{200}) ( =frac{18:2}{200:2}=frac{9}{100}) .


Bài 4 trang 9 sgk toán 5

Bài 4. 

  ( frac{7}{10}) … (frac{9}{10})                               (frac{92}{100}) … (frac{87}{100}) ;

          (frac{5}{10}) … (frac{50}{100})                              (frac{8}{10}) … (frac{29}{100}) .

Bài giải:

( frac{7}{10}) (frac{87}{100}) ;        (frac{8}{10}) (>frac{29}{100}) .


Bài 5 trang 9 sgk toán 5

Bài 5. Một lớp học có 30 học sinh, trong đó (frac{3}{10}) số học sinh là học sinh giỏi toán, ( frac{2}{10}) số học sinh là học sinh giỏi tiếng việt. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh giỏi Toán, bao nhiêu học sinh giỏi tiếng việt?

See also  Giải bài 1, 2, 3 trang 12 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 2023

Bài giải:

Số học sinh giỏi toán là: 30 x (frac{3}{10}) = 9 (học sinh)

Số học sinh giỏi tiếng việt là: 30 x ( frac{2}{10}) = 6 (học sinh).

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 9 SGK Toán 5 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 9 SGK Toán 5 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 9 SGK Toán 5		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Leave a comment