Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 16 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 16 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 16 bài phân số và phép chia số tự nhiên Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 2. Câu 1: Viết thương số dưới dạng phân số (theo mẫu)…

1. Viết thương số dưới dạng phân số (theo mẫu)

Mẫu: 4 : 7 = ({4 over 7})             3 : 8 = …                  5 : 11 = …

          7 : 10 = …         1:15 = …                 14 : 21 = …

2. Viết phân số dưới dạng thương rồi tính (theo mẫu)

Mẫu: ({{18} over 6}) = 18 : 6 = 3                     ({{42} over 7})= ……..

({{72} over 9}) = ……                                      ({{99} over {11}}) = ………

({{115} over {23}}) = ……                                     ({{150} over {25}}) = ……..

3. Viết mỗi số tự nhiên dưới dạng một phân số có mẫu bằng 1 (theo mẫu):

Mẫu (8 = {8 over 1});      

(5 = ….,,,,,,,,,,,,,12 = ….,,,,,,,,,,,,,,,,,1 = ….,,,,,,,,,,,,,,,,,,0 = ….)

4. Có 3 cái bánh như nhau, chia dều cho 6 người. Hỏi mỗi người nhận được bao nhiêu phần của cái bánh?

Bài giải

1. 

Mẫu: 4 : 7 = ({4 over 7})              3 : 8 = ({3 over 8})                    5 : 11 =({5 over 11}) 

See also  Đề thi giữa học kì 1 môn Vật lý lớp 10 năm 2022 – 2023 2023

          7 : 10 = ({7 over 10})          1:15 =({1 over 15})                  14 : 21 =({14 over 21}) 

2.

Mẫu: ({{18} over 6}) = 18 : 6 = 3                         ({{42} over 7}) = 42 : 7 = 6

({{72} over 9}) = 72 : 9 = 8                                  ({{99} over {11}})= 99 :11 = 9

({{115} over {23}}) = 115 : 23 = 5                            ({{150} over {25}}) = 150 : 25 = 6  

3. 

(5 = {5 over 1},,,,,,,,,,,,,,12 = {{12} over 1},,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1 = {1 over 1},,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0 = {0 over 1})

4. 

Tóm tắt

Chia đều 3 cái bánh cho 6 người

Bài giải

Ta có thể làm như sau:

Chia mỗi cái bánh thành 6 phần bằng nhau. Lần lượt đưa cho mỗi người một phần tức là ({1 over 6}) cái bánh, sau đó chia 3 lần như vậy thì mỗi người được 3 phần hay ({3 over 6} = {1 over 2}) cái bánh.

Đáp số: Mỗi người được ({1 over 2}) cái bánh.

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 16 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 16 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 16 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2		 2023

Nguồn: Internet

See also  Giải bài 27, 28, 29 trang 58, 59 SGK Toán 9 tập 1 2023

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Leave a comment