Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 16 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 16 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 16 bài luyện tập chung Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Tính…

Đề bài

1. Tính

a) ({8 over 5} + {3 over {10}} = …………….)

b) ({2 over 3} + {3 over 4} + {1 over 6} = ……………….)

c) ({5 over 6} – {2 over 9} = ……………….)

d) (2{1 over {10}} – {3 over 4} – {2 over 5} = ……………….)

2. Tìm x

a) (x + {3 over 5} = {7 over 2})

b) (x – {1 over 4} = {1 over 5})

c) (2 – x = {4 over 7})

3. Viết các số đo độ dài (theo mẫu)

Mẫu: (9m,3dm, = ,9m + {3 over {10}}m = 9{3 over {10}}m)

a) 2m 2dm = …………………….

b) 12m 5dm = …………………….

c) 15cm 8mm = ………………….

4. Biết ({7 over {10}}) số học sinh của một lớp học là 21 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh?

Đáp án

1. Tính

a) ({8 over 5} + {3 over {10}} = {{8 times 2} over {5 times 2}} + {3 over {10}} = {{16 + 3} over {10}} = {{19} over {10}})

b) ({2 over 3} + {3 over 4} + {1 over 6} = {{2 times 4} over {3 times 4}} + {{3 times 3} over {4 times 3}} + {{1 times 2} over {6 times 2}} = {{8 + 9 + 2} over {12}} = {{19} over {12}})

See also  Giải bài 1, 2, 3 trang 89 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1 2023

c) ({5 over 6} – {2 over 9} = {{5 times 3} over {6 times 3}} – {{2 times 2} over {9 times 2}} = {{15 – 4} over {18}} = {{11} over {18}})

d) (2{1 over {10}} – {3 over 4} – {2 over 5} = {{21} over {10}} – {3 over 4} – {2 over 5})

                             (= {{21 times 2} over {10 times 2}} – {{3 times 5} over {4 times 5}} – {{2 times 4} over {5 times 4}})

                             (= {{42 – 15 – 8} over {20}} = {{19} over {20}})

2. Tìm x

a)                                             

(eqalign{
& x + {3 over 5} = {7 over 2} cr
& ,,,,,,,,x = {7 over 2} – {3 over 5} cr
& ,,,,,,,,x = {{29} over {10}} cr} )                 

b)

(eqalign{
& x – {1 over 4} = {1 over 5} cr
& ,,,,,,,x = {1 over 5} + {1 over 4} cr
& ,,,,,,,,x = {9 over {20}} cr} ) 

c)

(eqalign{
& 2 – x = {4 over 7} cr
& 2 – {4 over 7} = x cr
& ,,,,,,,x = {{10} over 7} cr} ) 

3. Viết các số đo độ dài

a) (2m,2dm = ,2m + {1 over 5}m = 2{1 over 5}m)

b) (12m5dm = 12m + {1 over 2}m = 12{1 over 2}m)

c) (15cm,8mm = {{15} over {100}}m + {8 over {1000}}m = {{158} over {1000}}m)

4. Biết ({7 over {10}}) số học sinh của một lớp học là 21 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh?

See also  Tả cảnh buổi chiều trên cánh đồng 2023

Bài giải

Chia số học sinh của lớp thành 10 phần bằng nhau, mỗi phần có:

21 : 7 = 3 (học sinh)

Số học sinh của lớp học đó:

3 x 10 = 30 (học sinh)

                         Đáp số: 30 học sinh

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 16 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 16 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 16 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Leave a comment