Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 53 Vở bài tập Toán 4 tập 2 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 53 Vở bài tập Toán 4 tập 2 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 53 bài luyện tập chung Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống…

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

2. Tính:

a) ({4 over 3} + {1 over 3} + {1 over 5})            b) ({4 over 3} + {1 over 3} – {1 over 5})

c) ({1 over 2} times {1 over 3}:{1 over 4})              d) ({1 over 2}:{1 over 3}:{1 over 4})

3. Tính:

a) ({5 over 2} times {1 over 4} – {1 over 8})            b) ({5 over 2} + {1 over 4} times {1 over 8})

c) ({5 over 2}:{1 over 4} – {1 over 8})              d) ({5 over 2} + {1 over 4}:{1 over 8})

4. Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước. Lần thứ nhất chảy được ({2 over 5}) bể. Lần thứ hai chảy thêm ({1 over 3}) bể. Hỏi còn mấy phần của bể chưa có nước?

Bài giải

1.

2.

a) ({4 over 3} + {1 over 3} + {1 over 5} = {5 over 3} + {1 over 5} = {{25 + 3} over {15}} = {{28} over {15}})

See also  Học lớp 7 bao nhiêu tuổi? Lớp 7 là 2k mấy? 2023

 b) ({4 over 3} + {1 over 3} – {1 over 5} = {5 over 3} – {1 over 5} = {{25 – 3} over {15}} = {{22} over {15}})

c) ({1 over 2} times {1 over 3}:{1 over 4} = {1 over 6} times {4 over 1} = {2 over 3})

d) ({1 over 2}:{1 over 3}:{1 over 4} = {1 over 2} times {3 over 1} times {4 over 1} = 6)

3.

a) ({5 over 2} times {1 over 4} – {1 over 8} = {5 over 8} – {1 over 8} = {4 over 8} = {1 over 2})

b) ({5 over 2} + {1 over 4} times {1 over 8} = {5 over 2} + {1 over {32}} = {{80 + 1} over {32}} = {{81} over {32}})

c) ({5 over 2}:{1 over 4} – {1 over 8} = {5 over 2} times {4 over 1} – {1 over 8} = {{10} over 1} – {1 over 8} = {{80 – 1} over 8} = {{79} over 8})

d) ({5 over 2} + {1 over 4}:{1 over 8} = {5 over 2} + {1 over 4} times {8 over 1} = {5 over 2} + {2 over 1} = {{5 + 4} over 2} = {9 over 2})

4. Tóm tắt

Bài giải

Hai lần vòi nước chảy được  vào trong bể là:

({2 over 5} + {1 over 3} = {{11} over {15}}) (bể)

Số phần còn lại trong bể nước chưa chảy hết là:

(1 – {{11} over {15}} = {4 over {15}}) (bể)

Đáp số: ({4 over {15}}) bể.

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 53 Vở bài tập Toán 4 tập 2 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

See also  Giải bài 28, 29, 30 trang 22 SGK Toán 9 tập 2 2023

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 53 Vở bài tập Toán 4 tập 2 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 53 Vở bài tập Toán 4 tập 2		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Leave a comment