Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 65 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 65 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 65 bài mét vuông Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 1. Câu 3: Một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài là 150m và chiều rộng là 80m. Tính chu vi và diện tích của sân vận động…

1. Viết số thích hợp vào ô trống

Đọc số

Viết số

Một nhìn chín trăm năm mươi hai mét vuông

 

Hai nghìn không trăm hai mươi mét vuông

 

1969m2

4000dm2

Chín trăm mười một xăng – ti – mét vuông

 

2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

6m2      = ……  dm2                               990m2 = …… dm2

11m2      = …… cm2                         500dm2 = …… m2

2500dm2 = …… m2                   15dm22cm2 = …… cm2

3. Một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài là 150m và chiều rộng là 80m. Tính chu vi và diện tích của sân vận động.

4. Tính diện tích của miếng bìa có các kích thước theo hình vẽ ở bên dưới:

Bài giải:

1.

Đọc số

Viết số

Một nhìn chín trăm năm mươi hai mét vuông

1952m2

Hai nghìn không trăm hai mươi mét vuông

2020m2

Một nghìn chín trăm sáu mươi chín mét vuông

1969m2

Bốn nghìn đề – xi – mét vuông

4000dm2

Chín trăm mười một xăng – ti – mét vuông

911cm2

See also  FeS + HCl → FeCl2 + H2S 2023

2.

6m2 = 600dm2                                        990m2 = 99000dm2

11m2 = 110000cm2                           500dm2 = 5m2

2500dm2 = 25m2                          15dm22cm2 = 1502 cm2

3.

Tóm tắt:

P = ?

S = ?

Bài giải

Chu vi hình chữ nhật là:

(150 + 80) 2 = 460 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

150  80 = 12000 (m2)

Đáp số: Chu vi là 460 m2

Diện tích là 12000m2

4.

Tính diện tích của miếng bìa có các kích thước theo hình vẽ ở bên dưới

Bài giải

Ta gọi các đỉnh miếng bìa có thứ tự là: A, B, C, D, E, F, G.

Số đo của cạnh CF là:

CF = BF – BC = AG = BC = 10 – 3 = 7 (cm)

Số đo của cạnh FE là:

FE = GE – GF = GE – AB = 21 – 9 =12 (cm)

Diện tích hình chữ nhật ABFG LÀ:

SABFG = AG × AB = 10 × 9 = 90 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật CDEF là:

SCDEF = FE × FC = 7 × 12 = 84 (cm2)

Diện tích của miếng bìa ABCDEG

SABCDEF = SABFG+ SCDEF = 90 +84 = 174 (cm2)

Đáp số: 174cm2

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 65 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 65 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

See also  Giải bài 38, 39, 40 trang 23 SGK Toán 9 tập 1 2023

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 65 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Leave a comment