Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 71 SGK Toán 4 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 71 SGK Toán 4 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 71 bài giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 SGK Toán 4. Câu 1: Tính nhẩm…

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 61 trang 71 sgk Toán 4

Bài 1. Tính nhẩm:

a) 34 x 11;                  b) 11 x 95;                     c) 82 x 11

Bài 2: Tìm x:

a) x : 11 = 25;                        b) x : 11 = 78

Bài 3 Khối lớp Bốn xếp thành 17 hàng, mỗi hàng có 11 học sinh. Khối lớp Năm xếp thành 15 hàng , mỗi hàng cũng có 11 học sinh. Hỏi cả hai khối có tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài 4 Phòng họp A có 12 dãy ghế, mỗi dãy ghế có 11 người ngồi. Phòng họp B có 14 dãy ghế, mỗi dãy ghế có 9 người ngồi. Trong các câu dưới đây, câu nào đúng, câu nào sai?

a) Phòng họp A có nhiều phòng họp B 9 người.

b) Phòng họp A có nhiều hơn phòng họp B 6 người.

c) Phòng họp A có ít  phòng họp B 6 người.

d) Hai phòng họp có số người nhu nhau.

Hướng dẫn giải:

Bài 1 

a) 34 x 11 = ?

Nhẩm: 3 cộng 4 bằng 7

Viết 7 vào giữa hai chữ số của 34, đươch 374

See also  Sớ cúng Tất niên 2023 – Cách viết sớ cúng giao thừa 2023 Quý Mão 2023

Vậy  34 x 11 = 374

b) 11 x 95 = ?

Nhẩm 9 + 5 bằng 14 

Viết 4 vào giữa hai chữ số của số 95 được 945

Thêm 1 vào 9 của 945, được 1045

Vậy 11 x 95 = 1045

c) 82 x 11 = ?

Nhẩm: 8 cộng 2 bằng 10

Viết 0 vào giữa hai chữ số cúa số 82, được 802

Thêm 1 vào 8 của số 802 ta đươch 902

Vậy 82 x 11 = 902

Bài 2

a) x : 11 = 25                                 b) x : 11 = 78

x = 25 x 11                                            x = 78 x 11 

x = 275                                                 x = 858

Bài 3

Số học sinh của khối lớp Bốn là:

11 x 17 = 187 (học sinh)

Số học sinh của khối lớp Năm là:

11 x 15 = 165 (học sinh)

Số học sinh của hai khối lớp là:

187 + 165 = 352 (học sinh)

                                         Đáp số: 352 học sinh

Bài 4

Hướng dẫn: Học sinh phải tính số người của từng phòng họp rồi so sánh sau đó xác định xem câu nào. Chẳng hạn:

Phòng họp A có số người là: 11 x 12 = 132 người

Phòng họp B có số người là: 9 x 14 = 126 người

Phòng họp A có nhiều hơn phòng họp B số người là: 132 – 126 = 6 người

See also  Phân tích bài thơ Bên kia sông Đuống hay nhất (19 Mẫu) 2023

Vậy câu b) đúng, a) sai; c) sai; d) sai

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 71 SGK Toán 4 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 71 SGK Toán 4 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 71 SGK Toán 4		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Leave a comment