Giải bài 1, 2, 3 trang 47 Vở bài tập Toán 4 tập 2 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 1, 2, 3 trang 47 Vở bài tập Toán 4 tập 2 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 47 bài phép chia phân số Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1: Viết phân số đảo ngược của mỗi phân số cho dưới đây vào ô trống (theo mẫu)…

1. Viết phân số đảo ngược của mỗi phân số cho dưới đây vào ô trống (theo mẫu):

 ({2 over 3}) ({3 over 5}) ({7 over 4})

 

 ({3 over {10}}) ({1 over 2})

 

 ({3 over 2})

 

 ({5 over 8})

 

 

 ({1 over 3})

2. Tính ( theo mẫu):

Mẫu: ({4 over 5}:{7 over 3} = {4 over 5} times {3 over 7} = {{12} over {35}})

a) ({2 over 3}:{3 over 4})          b) ({1 over 5}:{1 over 3})            c) ({5 over 9}:{6 over 7})          d) ({1 over 4}:{1 over 7})

3. Tính:

a) ({3 over 4} times {5 over 7})                    b) ({1 over 7} times {1 over 5})

    ({{15} over {28}}:{5 over 7})                        ({1 over {35}}:{1 over 7})

    ({{15} over {28}}:{3 over 4})                        ({1 over {35}}:{1 over 5})

See also  Giải bài 38, 39, 40, 41 trang 53 SGK toán 8 tập 2 2023

Bài giải

1. 

 ({2 over 3}) ({3 over 5}) ({7 over 4})

({8 over 5}) 

 ({3 over {10}}) ({1 over 2})

({3 over 1}) 

 ({3 over 2})

 ({5 over 3})

 ({4 over 7})

 ({5 over 8})

 ({{10} over 3})

({2 over 1}) 

 ({1 over 3})

2. 

a) ({2 over 3}:{3 over 4} = {2 over 3} times {4 over 3} = {8 over 9})          b) ({1 over 5}:{1 over 3} = {1 over 5} times {3 over 1} = {3 over 5})

c) ({5 over 9}:{6 over 7} = {5 over 9} times {7 over 6} = {{35} over {54}})        d) ({1 over 4}:{1 over 7} = {1 over 4} times {7 over 1} = {7 over 4})           

3.

a) ({3 over 4} times {5 over 7} = {{3 times 5} over {4 times 7}} = {{15} over {28}})                

    ({{15} over {28}}:{5 over 7} = {{15} over {28}} times {7 over 5} = {{21} over {28}} = {3 over 4}) 

    ({{15} over {28}}:{3 over 4} = {{15} over {28}} times {4 over 3} = {5 over 7})

    ({1 over {35}}:{1 over 7} = {1 over {35}} times {7 over 1} = {1 over 5})

b) ({1 over 7} times {1 over 5} = {{1 times 1} over {7 times 5}} = {1 over {35}})

    ({1 over {35}}:{1 over 7} = {1 over {35}} times {7 over 1} = {1 over 5})

    ({1 over {35}}:{1 over 5} = {1 over {35}} times {5 over 1} = {1 over 7})

See also  Cách đăng ký tài khoản Trạng Nguyên Tiếng Việt 2023

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 1, 2, 3 trang 47 Vở bài tập Toán 4 tập 2 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 1, 2, 3 trang 47 Vở bài tập Toán 4 tập 2 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 1, 2, 3 trang 47 Vở bài tập Toán 4 tập 2		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Leave a comment