Giải bài 1, 2, 3 trang 62, 63 Vở bài tập Toán 4 tập 2 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 1, 2, 3 trang 62, 63 Vở bài tập Toán 4 tập 2 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 62, 63 bài tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1: Viết số hoặc tỉ số thích hợp vào chỗ chấm…

1. Viết số hoặc tỉ số thích hợp vào chỗ chấm

a)

Tổng của hai số bằng …

Số bé được biểu thị là …. phần bằng nhau.

Số lớn được biểu thị la … phần bằng như thế.

Tỉ số của số bé và số lớn là ….

Tổng số phần bằng nhau là….. phần.

b)

Tổng của hai số bằng …

Số lớn được biểu thị là … phần bằng nhau.

Số bé được biểu thị là … phần như thế.

Tỉ số của số lớn và số bé là …

Tổng số phần bằng nhau là … phần.

2. Tổng của hai số là 45. Tỉ số của hai số đó là ({2 over 3}). Tìm hai số đó.

3. Một cửa hàng đã bán 49kg gạo, trong đó số gạo nếp bằng ({2 over 5}) số gạo tẻ.

Hỏi cửa hàng đó bán đươc bao nhiêu ki-lô-gam mỗi loại?

Bài giải:

1. 

a) Tóm tắt:

Bài giải

Tổng của hai số bằng 35.

Số bé được biểu thị là 3 phần bằng nhau.

Số lớn được biểu thị la 4 phần bằng như thế.

Tỉ số của số bé và số lớn là 3 : 4 hay ({3 over 4}) .

Tổng số phần bằng nhau là 7 phần.

b) Tóm tắt

Bài giải

Tổng của hai số bằng 63.

Số lớn được biểu thị là 5 phần bằng nhau.

Số bé được biểu thị là 4 phần như thế.

Tỉ số của số lớn và số bé là 5 : 4 hay ({5 over 4}) .

Tổng số phần bằng nhau là 9 phần.

2. Tóm tắt:

Bài giải

Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là:

 2 + 3 = 5 ( phần)

Số bé là :

(45:5 times 2 = 18)

Số lớn là :

45 – 18 = 27

Đáp số : Số bé: 18

             Số lớn: 27

3. Tóm tắt:

Bài giải

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

2 + 5 = 7 (phần)

Số ki-lô-gam gạo nế cửa hàng bán đươc là:

(49:2 times 7 = 14) (kg)

Số ki-lô-gam gạo tẻ cửa hàng bán đượclà:

49 – 14 = 35 (kg)

Đáp số: Gạo nếp 14kg

              Gạo tẻ 35kg

chinese.com.vn/giao-duc 

Bạn đang đọc : Giải bài 1, 2, 3 trang 62, 63 Vở bài tập Toán 4 tập 2 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 1, 2, 3 trang 62, 63 Vở bài tập Toán 4 tập 2 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 1, 2, 3 trang 62, 63 Vở bài tập Toán 4 tập 2		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 100 Vở bài tập Toán 5 tập 2		 2023 | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python
Cảm nhận bài thơ Đoàn thuyền đánh cá ngắn gọn, hay nhất		 2023 | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python
Vật lý 9 bài 25: Sự nhiễm từ của Sắt Thép, Nam châm điện là gì, Đặc điểm và Cấu tạo		 2023 | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python
4 Đề đọc hiểu Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mạc Tử có đáp án chi tiết		 2023 | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python

Để lại bình luận