Giải bài 22, 23, 24 trang 66 SBT Toán 9 tập 1 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 22, 23, 24 trang 66 SBT Toán 9 tập 1 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 65, 66 bài 4 đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 1. Câu 22: Xác định hàm số trong mỗi trường hợp sau, biết đồ thị của hàm số là đường thẳng đi qua gốc tọa độ…

Câu 22 trang 66 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Xác định hàm số trong mỗi trường hợp sau, biết đồ thị của hàm số là đường thẳng đi qua gốc tọa độ:

a)      Đi qua điểm A(3;2) ;

b)      Có hệ số a bằng (sqrt 3 ) ;

c)      Song song với đường thẳng y =3x + 1.

Gợi ý làm bài:

Đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ có dạng y = ax

a) Đồ thị hàm số đi qua điểm A(3;2) nên tọa độ A nghiệm đúng

phương trình hàm số.

       Ta có: (2 = a.3 Leftrightarrow a = {2 over 3})

Vậy hàm số đã cho là (y = {2 over 3}x).

b) Vì (a = sqrt 3 ) nên ta có hàm số: (y = sqrt 3 x)

Đồ thị hàm số y = ax song song với đường thẳng y = 3x + 1 nên a = 3.

Vậy hàm số đã cho là y = 3x.

 


Câu 23 trang 66 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm A(1;2) , B(3;4).

a)      Tìm hệ số a của đường thẳng đi qua A và B;

See also  Giải bài 1, 2, 3 trang 84 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 2023

b)      Xác định hàm số biết đồ thị của nó là đường thẳng đi qua A và B.

Gợi ý làm bài:

Đường thẳng đi qua hai điểm A và B có dạng : y = ax + b

a) Đường thẳng đi qua hai điểm A và B nên có tọa độ A và B nghiệm đúng phương trình.

Ta có : Tại A: (2 = a + b Leftrightarrow b = 2 – a)                    (1)

            Tại B: (4 = 3a + b)                                             (2)

Thay (1) và (2) ta có: (4 = 3a + 2 – a Leftrightarrow 2a = 2 Leftrightarrow a = 1).

Vậy hệ số a của đường thẳng đi qua A và B là 1.

b) Thay a = 1 vào (1) ta có : b = 2 – 1 = 1

Vậy phương trình đường thẳng AB là y = x + 1.

 


Câu 24 trang 66 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Cho đường thẳng y = (k + 1)x + k           (1)

a)      Tìm giá trị của k để đường thẳng (1) đi qua gốc tọa độ;

b)      Tìm giá trị của k để đường thẳng (1) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng (1 – sqrt 2 )

c)      Tìm giá trị của k để đường thẳng (1) song song với đường thẳng (y = left( {sqrt 3  + 1} right)x + 3)

Gợi ý làm bài:

a) Đường thẳng y = (k + 1)x + k có dạng là hàm số bậc nhất đi qua gốc tọa độ nên k = 0.

Vậy hàm số có dạng y = x.

b) Đường thẳng y = ax + b cắt trục tung tại điểm có tung độ bẳng b,

See also  Phân tích khổ 5 bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu hay nhất (11 mẫu) 2023

Mà đường thẳng y = (k + 1)x + k cắt trục tung tại điểm có tung độ (1 – sqrt 2 ) bằng  nên (k = 1 – sqrt 2 )

c) Đường thẳng y = (k + 1)x + k song song với đường thẳng (y = left( {sqrt 3  + 1} right)x + 3) khi và chỉ khi:

(left{ matrix{
k + 1 = sqrt 3 + 1 hfill cr
k ne 3 hfill cr} right. Leftrightarrow left{ matrix{
k = sqrt 3 hfill cr
k ne 3 hfill cr} right.)

Vậy hàm số có dạng: (y = (sqrt 3  + 1)x + sqrt 3 .)

 

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 22, 23, 24 trang 66 SBT Toán 9 tập 1 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 22, 23, 24 trang 66 SBT Toán 9 tập 1 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 22, 23, 24 trang 66 SBT Toán 9 tập 1		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Leave a comment