Giải bài 25, 26, 27 trang 70 SBT Toán lớp 7 tập 1 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 25, 26, 27 trang 70 SBT Toán lớp 7 tập 1 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 70 bài 4 một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 25: Hai đại lượng x và y có tỉ lệ nghịch với nhau hay không, nếu…

Câu 25 trang 70 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Hai đại lượng x và y có tỉ lệ nghịch với nhau hay không, nếu:

a) 

b)

Giải

a) xy = 2.36 = 3.24 = 6. 12 = 8.9 = 9.8 = 72

Vậy hai đại lượng x,y trong bảng a là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

b) x.y = 1. 60 = 2. 30 = 3.20 = 4. 15 ≠ 5. 14

Vậy hai đại lượng x, y trong bảng b là hai đại lượng không phải là tỉ lệ nghịch.

 


Câu 26 trang 70 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau. Điền các số thích hợp vào các ô trống trong bảng sau:

x

-2

-1

 

 

 

5

y

-15

 

30

15

10

 

Giải

Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên: a = xy = -2. (-15) = 30

Ta có kết quả sau:

x

-2

-1

1

2

3

5

y

-15

-30

30

15

10

6

 


Câu 27 trang 70 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Cho biết 5 người làm cỏ một cánh đồng hết 8 giờ. Hỏi 8 người (với cùng năng suất như thế) làm cỏ cánh đồng đó hết bao nhiêu giờ?

See also  Giải bài 26, 27, 28, 29 trang 88, 89 SGK Toán 9 tập 1 2023

Giải

Gọi x (giờ) là thời gian 8 người làm cỏ xong cánh đồng.

Vì khối lượng công việc như nhau, năng suất mỗi người không thay đổi nên số người làm và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

Ta có: ({5 over 8} = {x over 8} Rightarrow x = {{5.8} over 8} = 5) (giờ)

Vậy 8 người là cỏ xong cánh đồng hết 5 giờ.

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 25, 26, 27 trang 70 SBT Toán lớp 7 tập 1 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 25, 26, 27 trang 70 SBT Toán lớp 7 tập 1 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 25, 26, 27 trang 70 SBT Toán lớp 7 tập 1		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Leave a comment