Giải bài 26, 27, 28, 29 trang 88, 89 SGK Toán 9 tập 1 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 26, 27, 28, 29 trang 88, 89 SGK Toán 9 tập 1 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 88, 89 bài 4 một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông SGK Toán 9 tập 1. Câu 26: Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc xấp xỉ bằng…

Bài 26 trang 88 sgk Toán 9 – tập 1

Bài 26. Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc xáp xỉ bằng (34^{circ}) và bóng của một tháp trên mặt đất dài 86m (H.30). Tính chiều cao của tháp (làm tròn đến mét).

Hướng dẫn giải:

Chiều cao của tháp là:

(86cdot tg34^{circ}approx 58 left ( m right )).

 


Bài 27 trang 88 sgk Toán 9 – tập 1

Bài 27. Giải tam giác ABC vuông tại A, biết rằng:

a) (b=10cm; widehat{C}=30^{circ})

b) (c=10cm; widehat{C}=45^{circ})

c) (a=20cm; widehat{B}=35^{circ})

d) (c=21cm; b=18cm)

Hướng dẫn giải:

a) (H.a)

(widehat{B}=90^{circ}-30^{circ}=60^{circ}.)

(AB=ACcdot tgC=10cdot tg30^{circ}approx 5,774 (cm))

(BC=frac{AC}{cosC}=frac{10}{cos30^{circ}}approx 11,547 (cm)).

b) (H.b)

(widehat{B}=90^{circ}-45^{circ}=45^{circ}.)

(Rightarrow AC=AB=10 (cm);)

(BC=frac{AB}{sin C}=frac{10}{sin45^{circ}}approx 14,142 (cm))

c) (H.c)

(widehat{C}=90^{circ}-35^{circ}=55^{circ}.)

(AB=BCcdot cosB=20cdot cos35^{circ}approx 16,383 (cm))

(AC= BC cdot sinB=20cdot sin35^{circ}approx 11,472 (cm)).

d) (H.d)

(tgB=frac{AC}{AB}=frac{18}{21}approx 0,8571)

(Rightarrow widehat{B}approx 41^{circ};widehat{C }approx 49^{circ}.)

(C=frac{AC}{sinB}=frac{18}{sin41^{circ}}approx 27,437 (cm))

Nếu tính theo định lý Py-ta-go thì

(BC=sqrt{21^{2}+18^{2}}approx 27,659 (cm)).

Kết quả này chính xác hơn vì khi tính toán, ta dùng ngay các số liệu đã cho mà không dùng kết quả trung gian.

See also  Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + H2O 2023

 


Bài 28 trang 89 sgk Toán 9 – tập 1

Bài 28. Một cột đèn cao 7m có bóng trên mặt đất dài 4m. Hãy tính góc (làm tròn đến phút) mà tia sáng mặt trời tạo với mặt đất (góc (alpha) trong hình 31).

Hướng dẫn giải: 

Góc mà tia sáng mặt trời tạo với mặt đất là:

(tgalpha =frac{7}{4}Rightarrow alpha approx 60^{circ}15’).

 


Bài 29 trang 89 sgk Toán 9 – tập 1

Bài 29. Một khúc sông sộng khoảng 250m. Một chiếc thuyền chèo qua sông bị dòng nước đẩy xiên nên phải chèo khoảng 320m mới sang được bờ bên kia. Hỏi dòng nước đã đẩy chiếc đò lệch đi một góc bằng bao nhiêu độ? (góc (alpha) trong hình 32).

 

Hướng dẫn giải:

Chiếc đò lệch đi một góc bằng:

(cosalpha =frac{250}{320}Rightarrow alpha approx 38^{circ}37’).

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 26, 27, 28, 29 trang 88, 89 SGK Toán 9 tập 1 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 26, 27, 28, 29 trang 88, 89 SGK Toán 9 tập 1 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 26, 27, 28, 29 trang 88, 89 SGK Toán 9 tập 1		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Leave a comment