Giải bài 49, 51, 52, 53 trang 26, 27 SGK Toán 7 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 49, 51, 52, 53 trang 26, 27 SGK Toán 7 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 26, 27 bài 7 Tỉ lệ thức Sách giáo khoa (SGK) Toán 7. Câu 49: Từ các tỉ số sau đây có lập được tỉ lệ thức không…

Bài 49 trang 26 sgk toán 7 tập 1

Từ các tỉ số sau đây có lập được tỉ lệ thức không?                                       

a) 3,5: 5,25 và 14: 21 

b)

 vaf 2,1: 3,5

c) 6,51: 15,19 và 3:7

d)

 và 0,9: (-0,5)

Lời giải: 

Sử dụng tính chất 2 để kiểm tra

a) Ta có: 3,5.21 = 73,5 và 5,25.14 = 73,5 nên  3,5. 21 = 14.5,25

Suy ra: 

b) b nên hai tỉ số trên không lập thành tỉ lệ thức

c) 6,51.7 = 15,19.3

Suy ra 

d) -7.( -0,5) # 

. 0,9 nên hai tỉ số trên không lập thành tỉ lệ thức


Bài 51 trang 27 sgk toán 7 tập 1

 Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ bốn số sau:

1,5 ; 2 ; 3,6 ; 4,8

Lời giải:

Ta có: 1,5. 4,8 = 2. 3,6

Do đó có 4 tỉ lệ thức:

                                                                                                             

See also  Giải bài tự kiểm tra trang 111 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 2023

Bài 52 trang 27 sgk toán 7 tập 1

Bài 52 Từ tỉ lệ thức

 với a, b , c, d # 0, ta có thể suy ra”

A. 

B. 

     

C. 

D. 

Chọn đáp án đúng?

Lời giải:

Đáp án C là đúng, vì ad = bc

                                                                                   


Bài 53 trang 28 sgk toán 7 tập 1

Đố:

Tỉ số 

 có thể “rút gọn” như sau 

(“Rút gọn” bằng cách xóa bỏ phần phân số ở hai hỗn số, giữ lại phần nguyên là được kết quả)

Ta được kết quả đúng. (Hãy kiểm tra !)

Đố em viết được một tỉ số khác cũng có thể “rút gọn” như vậy!

Giải

Kiểm tra:

Ta có thể viết được các tỉ số khác nhau cũng có thể “rút gọn” như vậy

Chẳng hạn:

      chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 49, 51, 52, 53 trang 26, 27 SGK Toán 7 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 49, 51, 52, 53 trang 26, 27 SGK Toán 7 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 49, 51, 52, 53 trang 26, 27 SGK Toán 7		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Leave a comment