Giải bài 50, 51, 52 trang 13 SBT Toán 9 tập 1 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 50, 51, 52 trang 13 SBT Toán 9 tập 1 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 13 bài 5 bảng căn bậc hai Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 1. Câu 50: Thử lại kết quả bài 47 bằng bảng bình phương…

Câu 50 trang 13 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Thử lại kết quả bài 47 bằng bảng bình phương.

Gợi ý làm bài

({x^2} = 15)

Tìm ô có giá trị gần với 15 trong bảng bình phương ta được ô 14,98 và ô 15,05

* Với ô 14,98 tra bảng ta được (x approx 3,87). Đây là kết quả gần đúng nhưng hơi thiếu.

* Với ô 15,05 tra bảng ta được (x approx 3,88). Đây là kết quả gần đúng nhưng hơi thừa.

Thực hiện tương tự cho các bài còn lại.


Câu 51 trang 13 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Thử lại kết quả bài 48 bằng bảng căn bậc hai

Gợi ý làm bài

Sử dụng bảng căn bậc hai, thử lại các kết quả bằng cách tra bảng căn bậc hai cho các kết quả vừa tìm được.


Câu 52 trang 13 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Chứng minh số (sqrt 2 ) là số vô tỉ

Gợi ý làm bài

Giả sử (sqrt 2 ) không phải là số vô tỉ. Khi đó tồn tại các số nguyên a và b sao cho (sqrt 2  = {a over b}) với b > 0. Hai số a và b không có ước chung nào khác 1 và -1.

See also  Giải bài 1, 2, 3 trang 13 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 2023

Ta có: ({left( {sqrt 2 } right)^2} = {left( {{a over b}} right)^2}) hay ({a^2} = 2{b^2}) (1)

Kết quả trên chứng tỏ a là số chẵn, nghĩa là ta có a = 2c với c là số nguyên.

Thay a = 2c vào (1) ta được: ({left( {2c} right)^2} = 2{b^2}) hay ({b^2} = 2{c^2})

Kết quả trên chứng tỏ b phải là số chẵn.

Hai số a và b đều là số chẵn, trái với giả thiết a và b không có ước chung nào khác 1 và -1.

Vậy (sqrt 2 ) là số vô tỉ

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 50, 51, 52 trang 13 SBT Toán 9 tập 1 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 50, 51, 52 trang 13 SBT Toán 9 tập 1 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 50, 51, 52 trang 13 SBT Toán 9 tập 1		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Leave a comment