Giải bài 65, 66, 67, 68 trang 34 SGK Toán 7 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 65, 66, 67, 68 trang 34 SGK Toán 7 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 34 bài 9 Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn Sách giáo khoa (SGK) Toán 7. Câu 65: Giải thích vì sao các phân số sau …

Bài 65 trang 34 sgk toán 7 tập 1

Giải thích vì sao các phân số sau viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn rồi viết chúng dưới dạng đó

(frac{3}{8}; frac{-7}{5} ; frac{13}{20}; frac{-13}{125})

Lời giải:

(8 = 2^{3}),

(5=5),

( 20 = 2^{2}. 5),

(125 = 5^{3}) 

Tất cả các mẫu số đều dương và không có ước nguyên tố nào khác (2) và (5) nên chúng được viết dưới dạng số thập phân hữu hạn

Ta được;

(frac{3}{8}= 0,375);  

( frac{-7}{5}= -1,4);  

(frac{13}{20}= 0,65);

(frac{-13}{125}=-0, 104)

 


Bài 66 trang 34 sgk toán 7 tập 1

Giải thích vì sao các phân số sau viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn rồi viết chúng dưới dạng đó

(frac{1}{6}; frac{-5}{11}; frac{4}{9}; frac{-7}{18})

Lời giải:

Các phân số đã cho có mẫu dương và các mẫu đó lần lượt là ( 6=2.3, 11=1.11, 9=3.3, 18 = 2.3^{2}) đều có chứa thừa số nguyên tố khác (2) và (5) nên chúng được viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Ta được: 

(frac{1}{6} = 0,1(6) ; frac{-5}{11}= -0, (45); frac{9}{4} = 0,(4))

See also  100 kiểu Chữ ký đẹp tên Ngọc hợp phong thủy nhất năm 2023 2023

(; frac{-7}{18} = -0,3(8))

 


Bài 67 trang 34 sgk toán 7 tập 1

Cho  (A = frac{3}{2. ?})

Hãy điền vào dấu hỏi chấm một số nguyên tố có một chữ số để (A) viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. Có thể điền mấy số như vậy?

Lời giải:

Các số nguyên tố có một chữ số là : (2, 3, 5, 7)

Điền vào dấu hỏi chấm ta được (frac{3}{2.2}=frac{3}{4}; frac{3}{2.3}= frac{1}{2}; frac{3}{2.5}=frac{3}{10}; frac{3}{2.7}=frac{3}{14})

(frac{3}{14}) phân số có mẫu là (14) nguyên dương có ước là (2,7) khác (2,5) do đó (frac{3}{2.7}) được viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

(4) có ước nguyên tố (2)

(2) có ước nguyên tố (2)

(10) có ước nguyên tố (2,5)

Do đó các phân số (frac{3}{2.2}; frac{3}{2.3}; frac{3}{2.5}) được viết dưới dạng số thập phận hữu hạn.

Vậy có thể điền ba số: (2, 3, 5) thỏa mãn đề bài.

 


Bài 68 trang 34 sgk toán 7 tập 1

Bài 68.

a) Trong các phân số sau đây, phân số nào viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn, phân số nào viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn. Giải thích.

({5 over 8};{{ – 3} over {20}};{4 over {11}};{{15} over {22}};{{ – 7} over {12}};{{14} over {35}})

b) Viết các phân số trên dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc số thập phân vô hạn tuần hoàn (viết gọn với chu kì trong dấu ngoặc).

Giải

a) Các phân số được viết dưới dạng tối giản là:

See also  #7 trường mầm non quốc tế Đà Nẵng đi đầu về chất lượng & học phí 2022 nên đọc

({5 over 8};{{ – 3} over {20}};{4 over {11}};{{15} over {22}};{{ – 7} over {12}}; {2 over 5}).

Lần lượt xét các mẫu:

(8 = 2^3);                    (20 = 2^2.5)               (11=11)

(22 = 2.11)              (12 = 2^2.3)               (5 = 5)

+ Các mẫu không chứa thừa số nguyên tố nào khác (2) và (5) là (8; 20; 5) nên các phân số viết dưới dạng số thập phân hữu hạn.

Kết quả là:

({5 over 8} = 0,625;)         ({{ – 3} over {20}} =  – 0,15);          ({{14} over {35}} = {2 over 5} = 0,4)

+ Các mẫu có chứa thừa số nguyên tố (2) và (5) là (11, 22, 12) nên các phân số  viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Kết quả là:

({4 over {11}} = 0,left( {36} right))          ({{15} over {22}} = 0,6left( {81} right))          ({{ – 7} over {12}} =- 0,58left( 3 right))                                      

 

      chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 65, 66, 67, 68 trang 34 SGK Toán 7 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 65, 66, 67, 68 trang 34 SGK Toán 7 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

See also  Cảm nhận về nhân vật Liên trong Hai đứa trẻ 2023

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 65, 66, 67, 68 trang 34 SGK Toán 7		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Leave a comment