NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O được chinese.com.vn/giao-duc biên soạn hướng dẫn các bạn học sinh viết và cân bằng phản ứng nhiệt phân NaHCO3 ra Na2CO3, kèm theo câu hỏi bài tập vận dụng liên quan. Giúp củng cố nâng cao kiến thức. Mời các bạn tham khảo.

1. Phương trình phản ứng nhiệt phân NaHCO3

2NaHCO3 Na2CO3 + CO2 + H2O

2. Điều kiện phản ứng xảy ra phản ứng nhiệt phân NaHCO3

Nhiệt độ cao.

3. Thông tin thêm về NaHCO3

NaHCO3 là chất rắn màu trắng, ít tan trong nước dễ bị nhiệt phân hủy tạo ra Na2CO3 và khí CO2

4. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Khi nhiệt phân hoàn toàn NaHCO3 thì sản phẩm của phản ứng nhiệt phân là:

A. Na2CO3, CO2, H2O.

B. Na2O, CO2, H2O.

C. NaOH, CO2, H2O

D. NaOH, CO2, H2.

Đáp án A: 2NaHCO3 Na2CO3 + CO2 + H2O

Câu 2.  Nhiệt phân hoàn toàn 16,8 gam NaHCO3, thu được m gam Na2CO3. Giá trị của m là

A. 21,2.

B. 12,4.

C. 13,2.

D. 10,6.

Đáp án

2NaHCO3

Na2CO3 + H2O + CO2

Theo PTHH: nNa2CO3 = 0,5.nNaHCO3 = 0,5(16,8/84) = 0,1 mol

See also  Viết đoạn mở bài gián tiếp và đoạn kết bài mở rộng cho bài văn tả cảnh thiên nhiên 2023

→ m = mNa2CO3 = 0,1.106 = 10,6 gam

Đáp án D

Câu 3. Trường hợp không xảy ra phản ứng với NaHCO3 khi

A. tác dụng với CO2

B. tác dụng với axit

C. đun nóng

D. tác dụng với kiềm

Đáp án A

NaHCO3 tác dụng với kiềm: NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O.

Đun nóng NaHCO3: 2NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O

NaHCO3 tác dụng với axit: NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O

Câu 4. Chất nào sau đây khi cho vào nước không làm thay đổi pH?

A. NH4Cl.

B. KCl.

C. Na2CO3.

D. HCl.

Đáp án B

Câu 5. Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 30 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 0,2M và NaHCO3 0,2M, sau phản ứng thu được số mol CO2

A. 0,020.

B. 0,030.

C. 0,015.

D. 0,010.

Đáp án D

nHCl = 0,03 (mol)

nNa2CO3 = 0,1.0,2 = 0,02 (mol);

nNaHCO3 = 0,1.0,2 = 0,02 (mol)

Khi nhỏ từ từ H+ vào dd hỗn hợp CO32- và HCO3 xảy ra phản ứng:

H+ + CO32- → HCO3 (1)

H+ + HCO3 → CO2 + H2O (2)

→ n­CO2 (2) = ∑nH+ – nCO32- = 0,03 – 0,02 = 0,01 (mol)

Câu 6. Thực hiện thí nghiệm sau: cho mảnh đồng kim loại vào dung dịch HNO3 loãng. Sau phản ứng có hiện tượng gì xảy ra:

A. Không có hiện tượng gì

B. dung dịch có màu xanh, H2 bay ra

C. dung dịch có màu xanh, có khí màu nâu bay ra

D. dung dịch có màu xanh, có khí không màu bay ra, bị hoá nâu trong không khí.

See also  Bản đồ các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ mới nhất 2023

Đáp án D

Câu 7. Phản ứng nhiệt phân muối nitrat nào sau đây sai:

A. NH4NO3

N2O + 2H2O

B. 2NaNO3

2NaNO2 + O2

C. 2AgNO3

2Ag + 2NO2 + O2

D. 2Fe(NO3)2

2FeO + 4NO2 + O2

Đáp án D: 4Fe(NO3)3 → 2Fe2O3 + 12NO2 + 3O2

Câu 8. Nung 33,6g hỗn hợp Fe(NO3)3, Cu(NO3)2 sau phản ứng thu được 2,24 lit khí oxi (đktc). Chất rắn sau khi nung có khối lượng là:

A. 12 g

B. 24 g

C. 34 g

D. 46 g

Đáp án A

mkhí = 0,4.46 + 0,1.32 = 21,6 gam

⇒ mchất rắn  = 33,6 – 21,6 = 12 gam)

…………………………………….

Trên đây chinese.com.vn/giao-duc đã đưa tới các bạn bộ tài liệu rất hữu ích NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O. Để có kết quả cao hơn trong học tập, chinese.com.vn/giao-duc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà chinese.com.vn/giao-duc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, chinese.com.vn/giao-duc đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Bạn đang đọc : NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O		 2023

Nguồn: Internet

See also  Dàn ý phân tích bài Chiếu cầu hiền của Ngô Thì Nhậm 2023

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Leave a comment