Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 5, 6 SGK Toán 8 tập 1 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 5, 6 SGK Toán 8 tập 1 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 5, 6 bài 1 Nhân đa thức với đa thức SGK Toán 8 tập 1. Câu 1: Làm tính nhân…

Bài 1 trang 5 sgk toán 8 tập 1.

Làm tính nhân:

a) x2(5x3 – x – (frac{1}{2}));

b) (3xy – x2 + y) (frac{2}{3})x2y;

c) (4x3– 5xy + 2x)(- (frac{1}{2})xy).

Bài giải:

a) x2(5x3 – x – (frac{1}{2})) = x2. 5x3 + x2 . (-x) + x2 . (-(frac{1}{2}))

                           = 5x5 – x3 – (frac{1}{2})x2

b) (3xy – x2 + y) (frac{2}{3})x2y = (frac{2}{3})x2y . 3xy + (frac{2}{3})x2y . (- x2) + (frac{2}{3})x2y . y

                                  = 2x3y2 – (frac{2}{3})x4y + (frac{2}{3})x2y2

c) (4x3– 5xy + 2x)(- (frac{1}{2})xy) = – (frac{1}{2})xy . 4x3 + (- (frac{1}{2})xy) . (-5xy) + (- (frac{1}{2})xy) . 2x

                                      = -2x4y + (frac{5}{2})x2y2 – x2y.


Bài 2 trang 5 sgk toán 8 tập 1.

Thực hiện phép nhân, rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức:

a) x(x – y) + y(x + y)                                 tại x = -6 và y = 8;

b) x(x2  – y) – x2 (x + y) + y (x2 – x)           tại x = (frac{1}{2}) và y = -100.

Bài giải:

a) x(x – y) + y (x + y) = x2 – xy +yx + y2= x2+ y2

với x = -6, y = 8 biểu thức có giá trị là (-6)2 + 82 = 36 + 64 = 100

b) x(x2  – y) – x2 (x + y) + y (x2– x) = x3 – xy – x3 – x2y + yx2 – yx

= -2xy

Với x = (frac{1}{2}), y = -100 biểu thức có giá trị là -2 . (frac{1}{2}) . (-100) = 100.Bài 3 trang 5 sgk toán 8 tập 1.

See also  Phân tích bài thơ Bên kia sông Đuống hay nhất (19 Mẫu) 2023

3. Tìm x, biết:

a) 3x (12x – 4) – 9x (4x – 3) = 30;

b) x (5 – 2x) + 2x (x – 1) = 15.

Bài giải:

a) 3x (12x – 4) – 9x (4x – 3) = 30

     36x2 – 12x – 36x2 + 27x = 30

                                     15x = 30

                                     Vậy x = 2.

b) x (5 – 2x) + 2x (x – 1) = 15

       5x – 2x2 + 2x2 – 2x = 15

                                 3x = 15

                                   x =5

   


Bài 4 trang 5 sgk toán 8 tập 1.

4. Đố: Đoán tuổi
Bạn hãy lấy tuổi của mình:

– Cộng thêm 5;

– Được bao nhiêu đem nhân với 2;

– Lấy kết quả trên cộng với 10;

– Nhân kết quả vừa tìm được với 5;

– Đọc kết quả cuối cùng sau khi đã trừ đi 100.

Tôi sẽ đoán được tuổi của bạn. Giải thích tại sao.

Bài giải:

Nếu gọi số tuổi là x thì ta có kết quả cuối cùng là:

[2(x + 5) + 10] . 5 – 100 = (2x + 10 + 10) . 5 – 100

                                    = (2x + 20) . 5 – 100

                                     = 10x + 100 – 100

                                     = 10x

Thực chất kết quả cuối cùng được đọc lên chính là 10 lần số tuổi của bạn

Vì vậy, khi đọc kết quả cuối cùng, thì tôi chỉ việc bỏ đi một chữ số 0 ở tận cùng là ra số tuổi của bạn. Chẳng hạn bạn đọc là 130 thì tuổi của bạn là 13.

See also  Báo cáo ngày hội đọc sách Việt Nam năm 2021 Kết quả tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021 2023

Bài 5 trang 6 sgk toán 8 tập 1.

5. Rút gọn biểu thức:

a) x (x – y) + y (x – y);

b) xn – 1 (x + y) – y(xn – 1 + yn – 1).

Bài giải:

a) x (x – y) + y (x – y) = x2 – xy+ yx – y2

                                = x2 – xy+ xy – y2

                                = x2 – y2

b) xn – 1 (x + y) – y(xn – 1 + yn – 1) =xn+ xn – 1y – yxn – 1 – yn

                                                    = xn + xn – 1y – xn – 1y – yn

                                                    = xn – yn.


Bài 6 trang 6 sgk toán 8 tập 1.

6. Đánh dấu x vào ô mà em cho là đáp án đúng:

Giá trị của biểu thức ax(x – y) + y3(x + y) tại x = -1 và y = 1(a là hằng số) là

 Bài giải:

Thay x = -1, y = 1 vào biểu thức, ta được

a(-1)(-1 – 1) + 13(-1 + 1) = -a(-2) + 10 = 2a.

Vậy đánh dấu x vào ô trống tương ứng với 2a.

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 5, 6 SGK Toán 8 tập 1 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 5, 6 SGK Toán 8 tập 1 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 5, 6 SGK Toán 8 tập 1		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Leave a comment