Giải bài 19, 20, 21, 22, 23 trang 47 SGK toán 8 tập 2 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 19, 20, 21, 22, 23 trang 47 SGK toán 8 tập 2 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 47 bài 4 Bất phương trình bậc nhất một ẩn sgk toán 8 tập 2. Câu 19: Giải các bất phương trình theo quy tắc chuyển vế:…

Bài 19 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình theo quy tắc chuyển vế:

a) x – 5 > 3;                   b) x – 2x

c) -3x > -4x + 2;             d) 8x + 2

Hướng dẫn giải:

a) x – 5 > 3 x > 5 + 3 x > 8

Vậy nghiệm của bất phương trình là x > 8

b) x – 2x x – 2x + 2x x

 Vậy nghiệm của bất phương trình là x

c) -3x > -4x + 2 -3x + 4x > 2 x > 2

 Vậy nghiệm của bất phương trình là x > 2

d) 8x + 2 8x – 7x x

Vậy nghiệm của bất phương trình là x


Bài 20 trang 47 sgk toán 8 tập 2

 Giải các bất phương trình (theo quy tắc nhân):

a) 0,3x > 0,6;              b) -4x

c) -x > 4;                     d) 1,5x > -9.

Hướng dẫn giải:

a) 0,3x > 0,6 ( frac{10}{3}).0,3x > 0,6.( frac{10}{3})

                    x > 2

Vậy  nghiệm của bất phương trình là x> 2

b) -4x  ( -frac{1}{4}).(-4x) > 12.(( -frac{1}{4})) x > -3

Vậy nghiệm của bất phương trình là x > -3

c) -x > 4 x

Vậy nghiệm của bất phương trình là x

d) 1,5x > -9  ( frac{3}{2})x > -9 ( frac{2}{3}).( frac{3}{2})x > (-9).( frac{2}{3})  x > -6

Vậy nghiệm của bất phương trình là x > -6


Bài 21 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải thích sự tương đương sau:

a) x – 3 > 1 x + 3 > 7;            b) -x 3x > -6

Hướng dẫn giải:

a) x – 3 > 1 x + 3 > 7

Hai bất phương trình tương đương vì cộng 6 vào cả hai vế.

b) -x 3x > -6

Hai bất phương trình tương đương vì nhân -3 vào cả hai vế và đổi dấu bất phương trình.


Bài 22 trang 47 sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

a) 1,2x 2x + 3

Hướng dẫn giải:

a) 1,2x x x

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là S = {x/x

b) 3x + 4 > 2x + 3 3x – 2x > 3 -4 x > -1

Vậy tập hợ nghiệm của bất phương trình là S = {x/x > -1} và được biểu diễn trên trục số như sau:


Bài 23 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

a) 2x – 3 > 0;                  b) 3x + 4

c) 4 – 3x ≤ 0;                  d) 5 – 2x ≥ 0.

Hướng dẫn giải:

 a) 2x – 3 > 0 2x > 3 x >

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là S = {x/x >

} và được biểu diễn trên trục số như sau: 

b) 3x + 4 x

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là S = {x/x

} và được biểu diến trên trục số như sau:

 

c) 4 – 3x ≤ 0 x ≥

 

 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là S = {x/x ≥ 

} và được biểu diễn trên trục số như sau:

d)  5 – 2x ≥ 0 5 ≥ 2x x ≤ 

 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là S = {x/x ≤ 

} và được biểu diến trên trục số như sau:

 

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 19, 20, 21, 22, 23 trang 47 SGK toán 8 tập 2 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 19, 20, 21, 22, 23 trang 47 SGK toán 8 tập 2 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 19, 20, 21, 22, 23 trang 47 SGK toán 8 tập 2		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 100 Vở bài tập Toán 5 tập 2		 2023 | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python
Cảm nhận bài thơ Đoàn thuyền đánh cá ngắn gọn, hay nhất		 2023 | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python
Vật lý 9 bài 25: Sự nhiễm từ của Sắt Thép, Nam châm điện là gì, Đặc điểm và Cấu tạo		 2023 | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python
4 Đề đọc hiểu Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mạc Tử có đáp án chi tiết		 2023 | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python

Để lại bình luận