Giải bài 19, 20, 21, 22, 23 trang 47 SGK toán 8 tập 2 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 19, 20, 21, 22, 23 trang 47 SGK toán 8 tập 2 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 47 bài 4 Bất phương trình bậc nhất một ẩn sgk toán 8 tập 2. Câu 19: Giải các bất phương trình theo quy tắc chuyển vế:…

Bài 19 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình theo quy tắc chuyển vế:

a) x – 5 > 3;                   b) x – 2x

c) -3x > -4x + 2;             d) 8x + 2

Hướng dẫn giải:

a) x – 5 > 3 x > 5 + 3 x > 8

Vậy nghiệm của bất phương trình là x > 8

b) x – 2x x – 2x + 2x x

 Vậy nghiệm của bất phương trình là x

c) -3x > -4x + 2 -3x + 4x > 2 x > 2

 Vậy nghiệm của bất phương trình là x > 2

d) 8x + 2 8x – 7x x

Vậy nghiệm của bất phương trình là x


Bài 20 trang 47 sgk toán 8 tập 2

 Giải các bất phương trình (theo quy tắc nhân):

a) 0,3x > 0,6;              b) -4x

c) -x > 4;                     d) 1,5x > -9.

Hướng dẫn giải:

a) 0,3x > 0,6 ( frac{10}{3}).0,3x > 0,6.( frac{10}{3})

                    x > 2

Vậy  nghiệm của bất phương trình là x> 2

b) -4x  ( -frac{1}{4}).(-4x) > 12.(( -frac{1}{4})) x > -3

See also  Hóa 9 bài 30: Tính chất hóa học của Silic (Si), Silic dioxit (SiO2) và công nghiệp Silicat 2023

Vậy nghiệm của bất phương trình là x > -3

c) -x > 4 x

Vậy nghiệm của bất phương trình là x

d) 1,5x > -9  ( frac{3}{2})x > -9 ( frac{2}{3}).( frac{3}{2})x > (-9).( frac{2}{3})  x > -6

Vậy nghiệm của bất phương trình là x > -6


Bài 21 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải thích sự tương đương sau:

a) x – 3 > 1 x + 3 > 7;            b) -x 3x > -6

Hướng dẫn giải:

a) x – 3 > 1 x + 3 > 7

Hai bất phương trình tương đương vì cộng 6 vào cả hai vế.

b) -x 3x > -6

Hai bất phương trình tương đương vì nhân -3 vào cả hai vế và đổi dấu bất phương trình.


Bài 22 trang 47 sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

a) 1,2x 2x + 3

Hướng dẫn giải:

a) 1,2x x x

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là S = {x/x

b) 3x + 4 > 2x + 3 3x – 2x > 3 -4 x > -1

Vậy tập hợ nghiệm của bất phương trình là S = {x/x > -1} và được biểu diễn trên trục số như sau:


Bài 23 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

a) 2x – 3 > 0;                  b) 3x + 4

c) 4 – 3x ≤ 0;                  d) 5 – 2x ≥ 0.

Hướng dẫn giải:

 a) 2x – 3 > 0 2x > 3 x >

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là S = {x/x >

See also  Giải bài 4, 5, 6 trang 5, 6 SBT Toán 9 tập 1 2023

} và được biểu diễn trên trục số như sau: 

b) 3x + 4 x

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là S = {x/x

} và được biểu diến trên trục số như sau:

 

c) 4 – 3x ≤ 0 x ≥

 

 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là S = {x/x ≥ 

} và được biểu diễn trên trục số như sau:

d)  5 – 2x ≥ 0 5 ≥ 2x x ≤ 

 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là S = {x/x ≤ 

} và được biểu diến trên trục số như sau:

 

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 19, 20, 21, 22, 23 trang 47 SGK toán 8 tập 2 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 19, 20, 21, 22, 23 trang 47 SGK toán 8 tập 2 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 19, 20, 21, 22, 23 trang 47 SGK toán 8 tập 2		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Leave a comment