Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 57, 58 SGK Toán 7 tập 1 – CTST 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 57, 58 SGK Toán 7 tập 1 – CTST 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 57, 58 Bài 3 Hình lăng trụ đứng tam giác – Hình lăng trụ đứng tứ giác sgk toán 7 tập 1 chân trời sáng tạo. Bài 5 Tạo lập hình lăng trụ đứng tứ giác có đáy là hình thoi cạnh 5 cm và chiều cao 7 cm

Bài 1 trang 57 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Quan sát hai hình lăng trụ đứng trong hình 6. Tìm độ dài các cạnh:

a) AA’ , CC’, A’B’, A’C’ (Hình 6a)

b) QH, PQ,NF,PQ (Hình 6b)

Lời giải:

a) Ta có: AA’ = BB’ = CC’, mà BB’ = 9 cm nên AA’ = CC’ = 9 cm.

A’B’ = AB, mà AB = 4 cm nên A’B’ = 4cm

A’C’ = AC, mà AC = 3 cm nên A’C’ = 3 cm

b) Ta có: ME  = PG = NF= QH, mà ME = 7 cm nên QH = PG = NF= 7 cm

PQ = HG, mà HG = 4 cm nên PQ = 4 cm

Bài 2 trang 57 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Quan sát hai hình lăng trụ đứng trong Hình 7.

a) Chỉ ra mặt đáy và mặt bên của mỗi hình lăng trụ

b) Ở hình 7a, cạnh BE bằng các cạnh nào? Ở hình 7b, cạnh MQ bằng các cạnh nào?

Lời giải:

a) Hình 7a: Mặt đáy: ABC và DEF

Mặt bên: ABED, BCFE, ACFD

Hình 7b: Mặt đáy: ABCD, MNPQ

See also  Hóa học 11 Bài 34: Bài thực hành 4: Điều chế và tính chất của etilen và axetilen – Giải bài tập SGK Hóa học 11 Bài 34 2023

Mặt bên: ABNM, BCPN, CDQP, ADQM.

b) Ở Hình 7a, cạnh BE = AD = CF

Ở Hình 7b, cạnh MQ = NP = BC = AD

Bài 3 trang 57 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Tấm bìa ở Hình 8 có thể tạo lập thành một hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông. Hãy cho biết độ dài hai cạnh góc vuông của đáy và chiều cao của lăng trụ.

Lời giải:

Hình lăng trụ đứng tạo lập được là:

Độ dài 2 cạnh góc vuông của đáy là: 10 cm và 15 cm

Chiều cao của lăng trụ là: 16 cm

Bài 4 trang 57 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Tạo lập hình lăng trụ đứng tam giác với kích thước như Hình 9

Lời giải:

Tạo lập hình lăng trụ đứng tam giác có đáy là hình tam giác cạnh 3 cm và chiều cao 4 cm như sau:

– Vẽ ba hình chữ nhật và hai hình tam giác với kích thước như hình vẽ sau.

– Cắt miếng bìa như hình vẽ rồi gấp theo đường nét đứt, ta được hình lăng trụ đứng tam giác với kích thước như hình 9.

Bài 5 trang 58 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Tạo lập hình lăng trụ đứng tứ giác có đáy là hình thoi cạnh 5 cm và chiều cao 7 cm ( Hình 10)

Lời giải: 

Bước 1: Vẽ 4 hình chữ nhật với kích thước 7 cm x 5 cm

Bước 2: Gấp các cạnh BN, CP và DQ sao cho cạnh AM trùng với A’M’, ta được hình lăng trụ đứng tứ giác ABCD.MNPQ cần tạo lập

See also  Giải bài 1, 2, 3 trang 95 SGK Toán 5 2023

Bài 6 trang 58 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Từ tấm bìa như Hình 11 có thể tạo lập được hình lăng trụ đứng có đáy là hình thang.

Hãy cho biết chiều cao của hình lăng trụ đó.

Lời giải:

Đặt tên các điểm A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, M, N, P, Q (như hình vẽ).

– Gấp các cạnh BP, CN và FI sao cho cạnh AQ trùng với GH.

– Gấp cạnh CF sao cho cạnh BC trùng với CD, cạnh AB trùng với DE, cạnh EF trùng với FG.

– Gấp cạnh NI sao cho cạnh MN trùng với NP, cạnh PQ trùng với MK, cạnh IH trùng với cạnh IK.

Khi đó, ta được hình lăng trụ đứng ABCF.QPNI có đáy là hình thang (như hình vẽ).

Ta có FGHI là hình chữ nhật nên GH = FI = 6 cm.

Hình lăng trụ đứng ABCF.QPNI có đáy là hình thang có chiều cao FI = 6 cm.

Vậy hình lăng trụ đứng có đáy là hình thang có chiều cao là 6 cm.

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 57, 58 SGK Toán 7 tập 1 – CTST 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 57, 58 SGK Toán 7 tập 1 – CTST 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 57, 58 SGK Toán 7 tập 1 – CTST		 2023

Nguồn: Internet

See also  NH3 + HNO3 → NH4NO3 2023

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Leave a comment