Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 128 SGK Toán 4 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 128 SGK Toán 4 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 128 luyện tập SGK Toán 4. Câu 1: Tính…

Bài 1: Tính

a) (frac{2}{3}+frac{5}{3});

b)  (frac{6}{5}+frac{9}{5});

c) (frac{12}{27}+frac{7}{27}+frac{8}{27})

Giải

a) (frac{2}{3}+frac{5}{3}= frac{2+5}{3}=frac{7}{3})  

b) (frac{6}{5}+frac{9}{5}= frac{6+9}{5}=frac{15}{5}=3)

c) (frac{12}{27}+frac{7}{27}+frac{8}{27}= frac{12+7+8}{27}= frac{27}{27}=1)

Bài 2: Tính

a) (frac{3}{4}+frac{2}7{})                      

b) ({5 over {16}} + {3 over 8})

c) (frac{1}{3}+frac{7}{5})

Giải

a) (frac{3}{4}+frac{2}7{})

+ Quy đồng mẫu số: (frac{3}{4}= frac{3×7}{4×7}=frac{21}{28});   (frac{2}{7}= frac{2×4}{7×4}=frac{8}{28})

+ Cộng hai phân số: (frac{3}{4}+frac{2}7{}) = (frac{21}{28}+frac{8}{28}= frac{29}{28})

b) ({5 over {16}} + {3 over 8})

+ Quy đồng mẫu số: ({5 over {16}};{3 over 8} = {{3 times 2} over {8 times 2}} = {6 over {16}})

+ Cộng hai phân số: ({5 over {16}} + {3 over 8} = {5 over {16}} + {6 over {16}} = {{11} over {16}})

c) (frac{1}{3}+frac{7}{5})

+ Quy đồng mẫu số: (frac{1}{3}= frac{1×5}{3×5}=frac{5}{15}) ;  (frac{7}{5}= frac{7×3}{5×3}=frac{21}{15})

+ Cộng hai phân số: (frac{1}{3}+frac{7}{5}) = (frac{5}{15}+frac{21}{15}= frac{26}{15})

Bài 3: Rút gọn rồi tính:

a) (frac{3}{15}+frac{2}{5});        b) (frac{4}{6}+frac{18}{27})             c) (frac{15}{25}+frac{6}{21})

Giải

a) (frac{3}{15}+frac{2}{5});      

+ Rút gọn : (frac{3}{15}= frac{3:3}{15:3}=frac{1}{5})

+ Cộng : (frac{3}{15}+frac{2}{5}) = (frac{1}{5}+frac{2}{5}= frac{3}{5})

b) (frac{4}{6}+frac{18}{27})

+ Rút gọn (frac{4}{6}= frac{4:2}{6:2}=frac{2}{3});        (frac{18}{27}= frac{18:9}{27:9}=frac{2}{3})

+ Cộng: (frac{4}{6}+frac{18}{27}) = (frac{2}{3}+frac{2}{3}= frac{4}{3})

c) (frac{15}{25}+frac{6}{21}) 

+ Rút gọn: (frac{15}{25}=frac{15:5}{25:5}=frac{3}{5});  (frac{6}{21}=frac{6:3}{21:3}=frac{2}{7})

Quy đồng mẫu số:   (frac{3}{5}=frac{3×7}{5×7}=frac{21}{35}); (frac{2}{7}=frac{2×5}{7×5}=frac{10}{35})

+ Cộng : (frac{15}{25}+frac{6}{21}) = (frac{3}{5}+frac{2}{7}=frac{21}{35}+frac{10}{35}= frac{31}{25})

Bài 4. Trong một buổi sinh hoạt, chi đội lớp 4A có (frac{3}{7}) số đội viên tập hát và (frac{2}{5}) số đội viên tham gia đá bóng. Hỏi số đội viên tham gia hoạt động trên bằng bao nhiêu phần đội viên cho đội?

See also  Giải bài 1, 2, 3 trang 82 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 2023

Giải

Tổng số đội viên tham gia tập hát và tham gia bóng đá bằng:

(frac{3}{7} +frac{2}{5}= frac{15}{35}+frac{14}{35}= frac{29}{35}) ( số đội viên chi đội)

Bạn đang đọc : Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 128 SGK Toán 4 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 128 SGK Toán 4 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 128 SGK Toán 4		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Leave a comment