Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 170 SGK Toán 4 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 170 SGK Toán 4 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 170 bài ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) SGK Toán 4. Câu 1: Hãy tính tổng, hiệu, thương của phân số thứ nhất và phân số thứ hai…

Bài 1: Phân số thứ nhất là (frac{4}{5}), phân số thứ hai là (frac{2}{7}). Hãy tính tổng, hiệu, thương của phân số thứ nhất và phân số thứ hai.

Bài 2: Số ?

a) 

        

b) 

Bài 3: Tính:

a) (frac{2}{3}) + (frac{5}{2}) – (frac{3}{4}) ;                 (frac{2}{5}) x (frac{1}{2}) : (frac{1}{3}) ;                    (frac{2}{9}) : (frac{2}{9}) x (frac{1}{2}) .

b) (frac{4}{5}) – (frac{1}{2})  + (frac{1}{3}) ;                (frac{1}{2})  x (frac{1}{3})  + (frac{1}{4}) ;                  (frac{2}{7}) :  (frac{2}{3}) – (frac{1}{7})

Bài 4: Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước, giờ thứ nhất chảy được (frac{2}{5}) bể, giờ thứ hai chảy được (frac{2}{5}) bể.

a) Hỏi sau 2 giờ vòi nước đó chảy vào được mấy phần bể ?

b) Nếu đã dùng hết một lượng nước bằng (frac{1}{2}) bể thì số nước còn lại là mấy phần bể ?

Bài giải:

Bài 1:

Tính tổng: (frac{4}{5}) + (frac{2}{7}) = (frac{28}{35}) + (frac{10}{35}) = (frac{38}{35})

Tính hiệu: (frac{4}{5}) – (frac{2}{7})  = (frac{28}{35}) + (frac{10}{35}) = (frac{18}{35})

Tính tích: (frac{4}{5}) x (frac{2}{7}) = (frac{8}{35})

Tính thương:  (frac{4}{5}) :  (frac{2}{7}) =  (frac{4}{5}) x (frac{7}{2}) = (frac{28}{10}) = (frac{14}{5})

Bài 2:

a) Cột thứ nhất: (frac{4}{5}) – (frac{1}{3}) = (frac{12}{15}) – (frac{5}{15}) = (frac{7}{15}), viết (frac{7}{15}) vào ô trống.

Cột thứ hai: (frac{1}{2}) + (frac{1}{4}) = (frac{4}{8}) + (frac{2}{8}) = (frac{6}{8}) = (frac{3}{4}), viết (frac{3}{4}) vào ô trống.

Cột thứ ba: (frac{7}{9}) – (frac{1}{5}) = (frac{35}{45}) – (frac{9}{45}) = (frac{26}{45}), viết (frac{26}{45}) vào ô trống.

b) Cột thứ nhất: (frac{2}{3}) x (frac{4}{7}) = (frac{8}{21}), viết (frac{8}{21}) vào ô trống.

See also  Dàn ý tả một cây non mới trồng 2023

Cột thứ hai: (frac{8}{9}) : (frac{1}{3}) = (frac{8}{9}) x (frac{3}{1}) = (frac{8}{3}), viết (frac{8}{3}) vào ô trống.

Cột thứ ba: (frac{6}{11}) : (frac{2}{9}) = (frac{6}{11})  x (frac{9}{2}) = (frac{27}{11}), viết (frac{27}{11}) vào ô trống.

Bài 3:

a) (frac{2}{3}) + (frac{5}{2}) – (frac{3}{4}) = (frac{8}{12}) + (frac{30}{12}) – (frac{9}{12}) = (frac{38}{12}) – (frac{9}{12}) = (frac{29}{12})

(frac{2}{5}) x (frac{1}{2}) : (frac{1}{3}) = (frac{1}{5}) : (frac{1}{3}) = (frac{1}{5}) x (frac{3}{1}) = (frac{3}{5})

(frac{2}{9}) : (frac{2}{9}) x (frac{1}{2}) = (frac{2}{9}) x (frac{9}{2}) x (frac{1}{2})  = 1 x (frac{1}{2})  = (frac{1}{2})

b)  (frac{4}{5}) – (frac{1}{2})  + (frac{1}{3})  = (frac{24}{30}) – (frac{15}{30}) + (frac{10}{30}) = (frac{9}{30}) + (frac{10}{30}) = (frac{19}{30})

(frac{1}{2})  x (frac{1}{3})  + (frac{1}{4}) = (frac{1}{6}) + (frac{1}{4}) = (frac{2}{12}) + (frac{3}{12}) = (frac{5}{12})

(frac{2}{7}) :  (frac{2}{3}) – (frac{1}{7}) = (frac{2}{7}) x (frac{3}{2}) –  (frac{1}{7}) = (frac{3}{7}) – (frac{1}{7}) = (frac{2}{7})

Bài 4: 

a) Sau hai giờ vòi nước chảy được là:

(frac{2}{5}) + (frac{2}{5}) = (frac{4}{5}) (bể)

b) Số phần nước còn lại sau khi dùng (frac{1}{2}) bể là:

(frac{4}{5}) – (frac{1}{2}) = (frac{3}{10}) (bể)

Đáp số: a) (frac{4}{5}) bể         ; b) (frac{3}{10}) bể.

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 170 SGK Toán 4 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 170 SGK Toán 4 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 170 SGK Toán 4		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Leave a comment