Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 23 Vở bài tập Toán 4 tập 1 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 23 Vở bài tập Toán 4 tập 1 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 23 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1. Câu 1:Viết số ngày trong từng tháng vào chỗ chấm…

1. Viết số ngày trong từng tháng vào chỗ chấm

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

… ngày

… hoặc… ngày

… ngày

… ngày

… ngày

… ngày

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

… ngày

… ngày

… ngày

… ngày

… ngày

b) Viết tiếp vào chỗ chấm:

– Năm nhuận có …… ngày.

– Năm không nhuận có…… ngày.

2. Viết tiếp vào chỗ chấm:

Vua Quang Trung qua đời năm 1792. Năm đó thuộc thế kỷ XVIII. Tính từ năm đó đến năm nay đã được …………năm.

3. Điền dấu >,

2 ngày … 40 giờ

5 phút ……({1 over 5}) giờ

({1 over 2})phút ……….30 giây

2 giờ 5 phút…… 25 phút

1 phút 10 giây… 100 giây

1 phút rưỡi =…… giây

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Ngày 23 tháng 5 là thứ ba. Ngày 1 tháng 6 cùng năm đó là:

A. Thứ tư                                 B. Thứ năm

C. Thứ 6                                  D. Thứ bảy

See also  Giải bài 16, 17, 18, 19, 20 trang 11 SGK Toán 8 tập 1 2023

b) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 7kg 2g = …..g là:

A. 72                                       B. 702

C . 7002                                  D. 720

Bài giải:

1. 

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

31 ngày

28 hoặc 29 ngày

31 ngày

30 ngày

31 ngày

30 ngày

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

31 ngày

31 ngày

30 ngày

31 ngày

31 ngày

b) Viết tiếp vào chỗ chấm:

– Năm nhuận có 366 ngày.

– Năm không nhuận có 365 ngày.

2.

Vua Quang Trung qua đời năm 1792. Năm đó thuộc thế kỷ XVIII. Tính từ năm đó đến năm nay đã được 222 năm. 

3. 

2 ngày > 40 giờ

5 phút

({1 over 2}) phút = 30 giây

2 giờ 5 phút > 25 phút

1 phút 10 giây

1 phút rưỡi = 90 giây

4. 

a) Ngày 23 tháng 5 là thứ ba. Ngày 1 tháng 6 cùng năm đó là:

Chọn D. Thứ bảy

b) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 7kg 2g = …..g là:

Chọn C. 7002

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 23 Vở bài tập Toán 4 tập 1 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 23 Vở bài tập Toán 4 tập 1 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

See also  Giải bài 5, 6, 7, 8, 9 trang 86, 87 SGK Toán 7 2023

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 23 Vở bài tập Toán 4 tập 1		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Leave a comment