Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 42 Vở bài tập Toán 4 tập 2 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 42 Vở bài tập Toán 4 tập 2 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 42 bài luyện tập chung Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1: Tính y…

1. Tính y:

a) (y + {3 over 4} = {4 over 5})       b) (y – {3 over {11}} = {9 over {22}})        c) ({9 over 2} – y = {2 over 9})

2. Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức sau:

(left( {{9 over 2} – {5 over 2}} right) – {3 over 4})                   ({9 over 2} – left( {{5 over 2} + {3 over 4}} right))

Vậy (left( {{9 over 2} – {5 over 2}} right) – {3 over 4},…,{9 over 2} – left( {{5 over 2} + {3 over 4}} right))

3. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) ({{18} over {15}} + {7 over {15}} + {{12} over {15}})                b) ({9 over 7} + {8 over 7} + {{11} over 7})

4. Trong các bài kiểm tra môn Toán cuối học kì I của khối lớp Bốn có ({3 over 7}) có bài đạt điểm khá. Biết số bài đạt điểm giỏi và điểm khá là ({{29} over {35}}) số bài kiểm tra. Hỏi số bài đạt điểm gỏi chiếm bao nhiêu phần của bài kiểm tra?

Bài giải

1

(eqalign{
& a),,y + {3 over 4} = {4 over 5} cr
& y = ,,{4 over 5} – {3 over 4} = {{16 – 15} over {20}} = ,,{1 over {20}} cr} )        

(eqalign{
& b),,y – {3 over {11}} = {9 over {22}} cr
& y = {9 over {22}} + {3 over {11}} = {{9 + 6} over {22}} = {{15} over {22}} cr} )

(eqalign{
& c),,{9 over 2} – y = {2 over 9} cr
& y = {9 over 2} – {2 over 9} = {{81 – 4} over {18}} = {{77} over {18}} cr})

2. 

(eqalign{
& left( {{9 over 2} – {5 over 2}} right) – {3 over 4} = left( {{{9 – 5} over 2}} right) – {3 over 4} cr
& ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = {4 over 2} – {3 over 4} = {{8 – 3} over 4} = {5 over 4} cr
& {9 over 2} – left( {{5 over 2} + {3 over 4}} right) = {9 over 2} – left( {{{10 + 3} over 4}} right) cr
& ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = {9 over 2} – {{13} over 4} = {{18 – 13} over 4} = {5 over 4} cr} )

Vậy (left( {{9 over 2} – {5 over 2}} right) – {3 over 4} = {9 over 2} – left( {{5 over 2} + {3 over 4}} right))

3. 

a)

(eqalign{
& {{18} over {15}} + {7 over {15}} + {{12} over {15}} = left( {{{18} over {15}} + {{12} over {15}}} right) + {7 over {15}} cr
& ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = left( {{{18 + 12} over {15}}} right) + {7 over {15}} cr
& ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = {{30} over {15}} + {7 over {15}} = {{37} over {15}} cr} )

b) 

(eqalign{
& {9 over 7} + {8 over 7} + {{11} over 7} = left( {{9 over 7} + {{11} over 7}} right) + {8 over 7} cr
& ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = left( {{{9 + 11} over 7}} right) + {8 over 7} cr
& ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = {{20} over 7} + {8 over 7} = {{28} over 7} cr} )

4. Tóm tắt


Bài giải

Số bài đạt điểm loại giỏi là:

({{29} over {35}} – {3 over 7} = {{29 – 15} over {35}} = {{14} over {35}}) (số bài kiểm tra)

Đáp số: ({{14} over {35}}) số bài kiểm tra

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 42 Vở bài tập Toán 4 tập 2 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 42 Vở bài tập Toán 4 tập 2 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 42 Vở bài tập Toán 4 tập 2		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 100 Vở bài tập Toán 5 tập 2		 2023 | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python
Cảm nhận bài thơ Đoàn thuyền đánh cá ngắn gọn, hay nhất		 2023 | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python
Vật lý 9 bài 25: Sự nhiễm từ của Sắt Thép, Nam châm điện là gì, Đặc điểm và Cấu tạo		 2023 | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python
4 Đề đọc hiểu Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mạc Tử có đáp án chi tiết		 2023 | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python

Để lại bình luận