Giải bài 1, 2, 3 trang 12 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 1, 2, 3 trang 12 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 12 bài hỗn số (tiếp theo) Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Chuyển hỗn số thành phân số (theo mẫu)…

Đề bài

1. Chuyển hỗn số thành phân số (theo mẫu)

Mẫu: (5{1 over 2} = {{5 times 2 + 1} over 2} = {{11} over 2})

a) (3{1 over 5} = ………………)

b) (8{4 over 7} = ……………….)

c) (12{5 over {12}} = ………………)

2. Chuyển các hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính (theo mẫu)

Mẫu: (2{1 over 4} + 1{1 over 7} = {9 over 4} + {8 over 7} = {{63} over {28}} + {{32} over {28}} = {{95} over {28}})

a) (3{1 over 2} + 2{1 over 5} = …………..)

b) (8{1 over 3} – 5{1 over 2} = …………..)

c) (6{1 over 7} times 1{6 over {43}} =…………)

d) (9{1 over 5}:4{3 over 5} = …………….)

3. Chuyển các hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính

a) (2{1 over 5} times 3{4 over 9} = …………)

b) (7{2 over 3}:2{1 over 4} = …………….)

c) (4{2 over 3} + 2{3 over 4} times 7{3 over {11}} = ………………)

Đáp án

1. Chuyển hỗn số thành phân số (theo mẫu)

a) (3{1 over 5} = 3 + {1 over 5} = {{3 times 5 + 1} over 5} = {{16} over 5})

b) (8{4 over 7} = 8 + {4 over 7} = {{8 times 7 + 4} over 7} = {{56 + 4} over 7} = {{60} over 7})

c) (12{5 over {12}} = 12 + {5 over {12}} = {{12 times 12 + 5} over {12}} = {{144 + 5} over {12}} = {{149} over {12}})

2. Chuyển các hỗn số thành phân số rồi thực hiện  phép tính (theo mẫu)

a) (2{1 over 5} times 3{4 over 9} = {7 over 2} + {{11} over 5} = {{35} over {10}} + {{22} over {10}} = {{57} over {10}} = 5{7 over {10}})

b) (8{1 over 3} – 5{1 over 2} = {{25} over 3} – {{11} over 2} = {{50} over 6} – {{33} over 6} = {{17} over 6} = 2{5 over 6})

c) (6{1 over 7} times 1{6 over {43}} = {{43} over 7} times {{49} over {43}} = {{43 times 49} over {7 times 43}} = {{49} over 7} = 7)

d) (9{1 over 5}:4{3 over 5} = {{46} over 5}:{{23} over 5} = {{46} over 5} times {5 over {23}} = 2)

3. Chuyển các hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính

a) Cách 1

 (2{1 over 5} times 3{4 over 9} = (2 + {1 over 5}) times (3 + {4 over 9}))

                  (= ({{10 + 1} over 5}) times ({{27 + 4} over 9}))

                  (= {{11} over 5} times {{31} over 9} = {{341} over {45}})

Cách 2

(2{1 over 5} times 3{4 over 9} = ({{5 times 2 + 1} over 5}) times ({{9 times 3 + 4} over 9}) )

                 (= {{11} over 5} times {{31} over 9} = {{341} over {45}})

b) Cách 1

(eqalign{
& 7{2 over 3}:2{1 over 4}cr& = (7 + {2 over 3}):(2 + {1 over 4}) cr &= ({{21 + 2} over 3}):({{8 + 1} over 4}) cr
& = {{23} over 3}:{9 over 4} = {{23} over 3} times {4 over 9} = {{92} over {27}} cr} )

Cách 2:

(7{2 over 3}:2{1 over 4} = ({{3 times 7 + 2} over 3}):({{4 times 2 + 1} over 4}))

               (= {{23} over 3}:{9 over 4} = {{23} over 3}:{9 over 4} = {{92} over {27}}) 

c) Cách 1:

(eqalign{
& 4{2 over 3} + 2{3 over 4} times 7{3 over {11}}cr & = (4 + {2 over 3}) + (2 + {3 over 4}) + (7 + {3 over {11}}) cr
& = ({{12 + 2} over 3}) + ({{8 + 3} over 4}) times ({{77 + 3} over {11}})cr& = {{14} over 3} + {{11} over 4} times {{80} over {11}} cr&= {{14} over 3} + 20 = {{74} over 3} cr} )

Cách 2

(eqalign{
& 4{2 over 3} + 2{3 over 4} times 7{3 over {11}}cr& = ({{3 times 4 + 2} over 3}) + ({{4 times 2 + 3} over 4}) times ({{11 times 7 + 3} over {11}}) cr
& = {{14} over 3} + {{11} over 4} times {{80} over {11}} cr&= {{14} over 3} + 20 = {{74} over 3} cr} )

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 1, 2, 3 trang 12 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 1, 2, 3 trang 12 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 1, 2, 3 trang 12 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 100 Vở bài tập Toán 5 tập 2		 2023 | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python
Cảm nhận bài thơ Đoàn thuyền đánh cá ngắn gọn, hay nhất		 2023 | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python
Vật lý 9 bài 25: Sự nhiễm từ của Sắt Thép, Nam châm điện là gì, Đặc điểm và Cấu tạo		 2023 | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python
4 Đề đọc hiểu Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mạc Tử có đáp án chi tiết		 2023 | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python

Để lại bình luận