Giải bài 38, 39, 40, 41 trang 52, 53 sách giáo khoa toán 8 tập 1 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 38, 39, 40, 41 trang 52, 53 sách giáo khoa toán 8 tập 1 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 52, 53 bài 7 Phép nhân các phân thức đại số sách giáo khoa toán 8 tập 1. Câu 38: Thực hiện các phép tính sau:…

Bài 38 trang 52 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Thực hiện các phép tính sau:

a) ( frac{15x}{7y^{3}}.frac{2y^{2}}{x^{2}});          

b) ( frac{4y^{2}}{11x^{4}}.(-frac{3x^{2}}{8y}));          

c) ( frac{x^{3}-8}{5x+20}.frac{x^{2}+4x}{x^{2}+2x+4})

Hướng dẫn giải:

a) ( frac{15x}{7y^{3}}.frac{2y^{2}}{x^{2}}) ( =frac{15x.2y^{2}}{7y^{3}x^{2}}=frac{30xy^{2}}{7x^{2}y^{3}}=frac{30}{7xy})

b) ( frac{4y^{2}}{11x^{4}}.(-frac{3x^{2}}{8y})) ( =-frac{4y^{2}.3x^{2}}{11x^{4}.8y}=-frac{3x^{2}y^{2}}{11.2x^{4}y}=-frac{3y}{22x^{2}})

c) ( frac{x^{3}-8}{5x+20}.frac{x^{2}+4x}{x^{2}+2x+4}) ( =frac{(x^{3}-8)(x^{2}+4x)}{5(x+4)(x^{2}+2x+4)})

                                 ( =frac{(x-2)(x^{2}+2x+4)(x+4)}{5(x+4)(x^{2}+2x+4)}=frac{x(x-2)}{5})


Bài 39 trang 52 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Thực hiện các phép tính sau:

a) ( frac{5x+10}{4x-8}.frac{4-2x}{x+2});            

b) ( frac{x^{2}-36}{2x+10}.frac{3}{6-x})

Hướng dẫn giải:

a) ( frac{5x+10}{4x-8}.frac{4-2x}{x+2}) ( =frac{(5x+10).(4-2x)}{(4x-8).(x+2)}=frac{5(x+2).2(2-x)}{4(x-2)(x+2)})

                           ( =frac{5(2-x)}{2(x-2)}=-frac{5}{2})

b) ( frac{x^{2}-36}{2x+10}.frac{3}{6-x}) ( =frac{(x^{2}-36).3}{(6-x)(2x+10)}=frac{-3(x-6)(x+6)}{2(x+5)(6-x)}=-frac{3(x+6)}{2(x+5)})


Bài 40 trang 53 sách giáo khoa toán 8 tập 1

 Rút gọn biếu thức sau theo hai cách (sử dụng và không sử dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:

                         ( frac{x-1}{x}).(x2 + x+ 1 + ( frac{x^{3}}{x-1})).

Hướng dẫn giải:

Áp dụng tính phân phối: 

 ( frac{x-1}{x}).(x2 + x+ 1 + ( frac{x^{3}}{x-1})) ( =frac{(x-1)(x^{2}+x+1)}{x}+frac{(x-1)x^{3}}{x(x-1)})

                                      ( =frac{x^{3}-1}{x}+frac{x^{3}}{x}=frac{x^{3}-1+x^{3}}{x}=frac{2x^{3}-1}{x})

See also  Giải bài 1, 2, 3 trang 109 SGK Toán 4 2023

Không áp dụng tính phân phối:

( frac{x-1}{x}).(x2 + x+ 1 + ( frac{x^{3}}{x-1})) ( =frac{x-1}{x}.(frac{(x^{2}+x+1)(x-1)}{x-1}+frac{x^{3}}{x-1}))

( =frac{x-1}{x}.(frac{x^{3}-1}{x-1}+frac{x^{3}}{x-1})=frac{x-1}{x}.frac{x^{3}-1+x^{3}}{x-1})

                                     ( =frac{(x-1)(2x^{3}-1)}{x(x-1)}=frac{2x^{3}-1}{x})


Bài 41 trang 53 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Đố. Đố em điền được vào chỗ trống của phép nhân dưới đây những phân  thức có mẫu thức bằng tử thức cộng với 1

                          ( frac{1}{x}.frac{x}{x+1}….=frac{1}{x+7})

Hướng dẫn giải:

   ( frac{1}{x}.frac{x}{x+1}.frac{x+1}{x+2}.frac{x+2}{x+3}.frac{x +3}{x+4}.frac{x+5}{x+6}.frac{x+6}{x+7}=frac{1}{x+7})

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 38, 39, 40, 41 trang 52, 53 sách giáo khoa toán 8 tập 1 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 38, 39, 40, 41 trang 52, 53 sách giáo khoa toán 8 tập 1 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 38, 39, 40, 41 trang 52, 53 sách giáo khoa toán 8 tập 1		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Leave a comment