Giải bài 1, 2, 3 trang 26 Vở bài tập Toán 4 tập 2 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 1, 2, 3 trang 26 Vở bài tập Toán 4 tập 2 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 26 bài 106 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1:Rút gọn phân số…

1. Rút gọn phân số: ({{18} over {30}};{{25} over {40}};{{42} over {72}};{{80} over {100}})

2. Quy đồng mẫu số các phân số:

a) ({5 over 3}) và ({4 over 7})

b) ({4 over 7}) và ({9 over {16}})

c) ({4 over 3};{1 over 2}) và ({3 over 5})

3. Khoanh vào trước câu trả lời đúng:

a) Phân số chỉ phần tô đậm của hình bên là:

A.({2 over 3})             B. ({3 over 2})                 C. ({2 over 5})                 D. ({3 over 5})

b) Trong các phân số ({4 over {20}};{6 over {28}};{{14} over {63}};{{12} over {51}}) phân số bằng ({2 over 9}) là:

A. ({4 over {20}})      B.({6 over {28}})                     C. ({{14} over {63}})               D. ({{12} over {51}})

Bài giải

1.

2.

a) Ta có: ({5 over 3} = {{5 times 7} over {3 times 7}} = {{35} over {21}};{4 over 7} = {{4 times 3} over {7 times 3}} = {{12} over {21}})

Vậy quy đồng mẫu số của ({5 over 3}) và ({4 over 7}) được ({{35} over {21}}) và ({{12} over {21}})

See also  Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 88 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 2023

b) Ta có: ({3 over 4} = {{3 times 4} over {4 times 4}} = {{12} over {16}})

Vậy quy đồng mẫu số của ({3 over 4}) và ({9 over {16}}) được ({{12} over {16}}) và ({9 over {16}}).

c) Ta có: ({4 over 3} = {{4 times 2 times 5} over {3 times 2 times 5}} = {{40} over {30}};,{1 over 2} = {{1 times 3 times 5} over {2 times 3 times 5}} = {{15} over {30}};)

({3 over 5} = {{3 times 3 times 2} over {5 times 3 times 2}} = {{18} over {30}})

Vậy quy đồng mẫu của ({4 over 3};{1 over 2}) và ({3 over 5}) được ({{40} over {30}};{{15} over {30}};{{18} over {30}}) 

3.

a) Chọn D.

b) Chọn C.

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 1, 2, 3 trang 26 Vở bài tập Toán 4 tập 2 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 1, 2, 3 trang 26 Vở bài tập Toán 4 tập 2 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 1, 2, 3 trang 26 Vở bài tập Toán 4 tập 2		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Leave a comment