Giải bài 1, 2, 3 Vở bài tập Toán 5 tập 2 trang 72 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 1, 2, 3 Vở bài tập Toán 5 tập 2 trang 72 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải Vở bài tập Toán 5 tập 2 trang 72.

Câu 1: Viết số đo thích hợp vào ô trống…

1. Viết số đo thích hợp vào ô trống :

s

95km

84,7km

400m

v

42 km/giờ

24,2 km/giờ

t

1 giờ 20 phút

2,5 giờ

1 phút 20 giây

2. Một xe máy đi từ C đến B với vận tốc 36 km/giờ. Cùng lúc đó một ô tô đi từ A cách C 45km đuổi theo xe máy với vận tốc 51 km/giờ (xem hình vẽ). Tính thời gian đi để ô tô đuổi kịp xe máy.

3. Vận tốc dòng nước là 18 m/phút. Một người bơi xuôi dòng quãng sông dài 800m hết 8 phút. Hỏi người đó bơi ngược dòng quãng sông đó hết bao nhiêu thời gian ?

Hướng dẫn : Vận tốc bơi xuôi dòng bằng tổng vận tốc bơi khi nước lặng và vận tốc dòng nước. Vận tốc bơi ngược dòng bằng hiệu vận tốc bơi khi nước lặng và vận tốc dòng nước.

Bài giải:

1.

1 giờ 20 phút = ({4 over 3}) giờ

Quãng đường ô trống thứ nhất : s = v ⨯ t = (42 times {4 over 3} = 56) km

Vận tốc ô trống thứ hai : v = s : t = 95 : 2,5 = 38 km/giờ

Thời gian ô trống thứ ba : t = s : v = 84,7 : 24,2 = 3,5 giờ

1 phút 20 giây = 1,33 phút

Vận tốc ô trống thứ tư : v = s : t = 400 : ({4 over 3}) = 300 giây

s

56km

95km

84,7km

400m

v

42 km/giờ

38 km/giờ

24,2 km/giờ

300 m/giây

t

1 giờ 20 phút

2,5 giờ

3,5 giờ

1 phút 20 giây

2.

Bài giải

Sau mỗi giờ ô tô gần xe máy (hay hiệu hai vận tốc) :

51 – 36 = 15 (km/giờ)

Thời gian để ô tô đuổi kịp xe máy :

45 : 15 = 3 (giờ)

Đáp số : 3 giờ

3.

Tóm tắt

Bài giải

Vận tốc bơi xuôi dòng của một người là :

800 : 8 = 100 (m/phút)

Vận tốc bơi thực của người đó là :

100 – 18 = 82 (m/phút)

Vận tốc bơi ngược dòng của người đó là :

82 – 18 = 64 (m/phút)

Thời gian bơi ngược dòng đoạn sông là :

800 : 64 = 12,5 phút

12,5 phút = 12 phút 30 giây

Đáp số : 12 phút 30 giây

Bạn đang đọc : Giải bài 1, 2, 3 Vở bài tập Toán 5 tập 2 trang 72 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 1, 2, 3 Vở bài tập Toán 5 tập 2 trang 72 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
Vở bài tập Toán 5 tập 2 trang 72
Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:
See also  Giải bài 1, 2, 3 trang 65, 66 Vở bài tập Toán 4 tập 2 2023

Có thể bạn quan tâm More From Author

Leave a comment