Giải bài 1, 2, 3 trang 9 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 1, 2, 3 trang 9 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 9 bài ôn tập: phép cộng và phép trừ hai phân số Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Tính…

Đề bài

1. Tính

a)

({4 over {10}} + {7 over {10}} = ……..,,,,,,,,,,,,,,,,,{{18} over 5} – {4 over 5} = ……..)

b) 

(eqalign{
& {5 over 7} + {4 over 9} = ……… cr
& {4 over 5} – {2 over 3} = ……… cr
& {9 over {11}} + {3 over 8} = ……. cr
& {{16} over {25}} – {2 over 5} = …….. cr} )                                                                              

2. Tính

a) (5 + {3 over 5} = ….)

b) (10 – {9 over {16}} = …..)

c) ({2 over 3} – ({1 over 6} + {1 over 8}) = …..)

3. Một thư viện  có số sách là sách giáo khoa, số sách là truyện thiếu nhi, còn lại là sách giáo viên. Hỏi sách giáo viên chiến bao nhiêu phần trăm số sách trong thư viện.

Đáp án

1. Tính

a)

(eqalign{
& {4 over {10}} + {7 over {10}} = {{4 + 7} over {10}} = {{11} over {10}} cr
& {{18} over 5} – {4 over 5} = {{18 – 4} over 5} = {{14} over 5} cr} )

b)

2. Tính

a) (5 + {3 over 5} = {5 over 1} + {3 over 5} = {{5 times 5} over {1 times 5}} = {{25 + 3} over 5} = {{28} over 5})

b) (10 – {9 over {16}} = {{10} over 1} – {9 over {16}} = {{10 times 16} over {1 times 16}} – {9 over {16}} = {{160 – 9} over {16}} = {{151} over {16}})

c)

Mẫu số chung: 24

(eqalign{
&  {2 over 3} – ({1 over 6} + {1 over 8}) = {2 over 3} – ({{1 times 4} over {6 times 4}} + {{1 times 3} over {8 times 3}})cr &= {2 over 3} – ({{4 + 3} over {24}}) = {2 over 3} – {7 over {24}} cr & = {{2 times 8} over {3 times 8}} – {7 over {24}} = {{16} over {24}} – {7 over {24}} = {9 over {24}} = {3 over 8} cr} )

3. 

Bài giải

Phân số chỉ tổng số sách giáo khoa và truyện thiếu nhi là :

({{60} over {100}} + {{25} over {100}} = {{85} over {100}}) (số sách của thư viện)

Phân số chỉ số sách giáo viên có trong thư viện là:

({{100} over {100}} – {{85} over {100}} = {{15} over {100}}) (số sách của thư viện)

Đáp số: ({{15} over {100}}) số sách của thư viện là sách giáo viên

Sachbaitap.com

Bạn đang đọc : Giải bài 1, 2, 3 trang 9 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 1, 2, 3 trang 9 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 1, 2, 3 trang 9 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Khóa học nổi bật

Bài viết mới nhất

Để lại bình luận