Giải bài 2.1, 2.1, 2.3 trang 7, 8 SBT Toán lớp 7 tập 1 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 2.1, 2.1, 2.3 trang 7, 8 SBT Toán lớp 7 tập 1 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 7, 8 bài 2 cộng, trừ số hữu tỉ Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1. Câu 2.1:

Câu 2.1 trang 7 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Số ({{ – 7} over {12}}) là tổng của hai số hữu tỉ âm:

(A) ({{ – 1} over {12}} + {{ – 3} over 4});

(B) ({{ – 1} over 4} + {{ – 1} over 3});

(C) ({{ – 1} over {12}} + {{ – 4} over 6});

(D) ({{ – 1} over 6} + {{ – 3} over 2}).

Hãy chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn (B) ({{ – 1} over 4} + {{ – 1} over 3}).

Câu 2.2 trang 7 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Tổng ({a over b} + {{ – a} over {b + 1}}) bằng:

(A) ({a over {b(b + 1)}});

(B) 0;

(C) ({1 over {b(b + 1)}});

(D) ({{2ab} over {b(b + 1)}} + 1).

Hãy chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn (A) ({a over {b(b + 1)}}).

Câu 2.3 trang 8 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Kết quả của phép tính ({2 over 3} + {1 over 3}.{{ – 6} over {10}}) là:

(A) ({{ – 6} over {10}});

(B) ({7 over {15}});

(C) ({{ – 7} over {15}});

(D) ({6 over {10}}).

Chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn (B) ({7 over {15}}).

See also  Bộ sách giáo khoa lớp 5 năm học 2021 – 2022 đầy đủ nhất 2023

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 2.1, 2.1, 2.3 trang 7, 8 SBT Toán lớp 7 tập 1 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 2.1, 2.1, 2.3 trang 7, 8 SBT Toán lớp 7 tập 1 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 2.1, 2.1, 2.3 trang 7, 8 SBT Toán lớp 7 tập 1		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Leave a comment