Giải bài 24, 25, 26 trang 55 SGK Toán 9 tập 1 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 24, 25, 26 trang 55 SGK Toán 9 tập 1 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 55 bài 4 đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau SGK Toán 9 tập 1. Câu 24: Cho hai hàm số bậc nhất…

Bài 24 trang 55 sgk Toán 9 tập 1

Bài 24. Cho hai hàm số bậc nhất (y = 2x + 3k)  và  (y = (2m + 1)x + 2k – 3).

Tìm điều kiện đối với (m) và (k) để đồ thị của hai hàm số là:

a) Hai đường thẳng cắt nhau;

b) Hai đường thẳng song song với nhau;

c) Hai đường thằng trùng nhau.

Giải:

Hàm số đã cho là hàm bậc nhất nên (2m+1ne 0Leftrightarrow mne -{1over 2})

a) Hai đường thẳng cắt nhau:

(Leftrightarrow 2neq 2m+1)

(Leftrightarrow mneq frac{1}{2})

Kết hợp điều kiện hàm bậc nhất (m ne  pm {1 over 2})

b) Hai đường thẳng song song:

(Leftrightarrow left{begin{matrix} 2=2m+1\ 3kneq 2k-3 end{matrix}right.)

(Leftrightarrow left{begin{matrix} m=frac{1}{2}\ kneq -3 end{matrix}right.)

c) Hai đường thẳng trùng nhau:

(Leftrightarrow left{begin{matrix} 2=2m+1\ 3k= 2k-3 end{matrix}right.)

(Leftrightarrow left{begin{matrix} m=frac{1}{2}\ k= -3 end{matrix}right.)

 


Bài 25 trang 55 sgk Toán 9 tập 1

a) Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ:

(y = {2 over 3}x + 2);                                       (y =  – {3 over 2}x + 2)

See also  Học Excel – Bài 3: In worksheet hoặc workbook 2023

b) Một đường thẳng song song với trục hoành Ox, cắt trục tung Oy tại điểm có tung độ bằng 1, cắt các đường thẳng (y = {2 over 3}x + 2) và (y =  – {3 over 2}x + 2) theo thứ tự tại hai điểm M và N. Tìm tọa độ của hai điểm M và N.

Giải:

a) Đồ thị được vẽ như hình dưới

 

b)

Vì M thuộc đồ thị (y=1) và (y = frac{2}{3}x + 2) 

(Rightarrow frac{2}{3}x_M+2=1Rightarrow x_M=frac{-3}{2})

(Rightarrow Mleft ( -frac{3}{2};1 right ))

Vì N thuộc đồ thị (y=1) và (y = – frac{3}{2}x + 2)

(Rightarrow -frac{3}{2}x_N+2=1Rightarrow x_N=frac{2}{3})

(Rightarrow Nleft ( frac{2}{3};1 right ))

Ta có đồ thị:

 


Bài 26 trang 55 sgk Toán 9 tập 1

Bài 26. Cho hàm số bậc nhất (y = ax – 4)   (1). Hãy xác định hệ số (a) trong mỗi trường hợp sau:

a) Đồ thị của hàm số (1) cắt đường thẳng (y = 2x – 1) tại điểm có hoành độ bằng (2).

b) Đồ thị của hàm số (1) cắt đường thẳng (y = -3x + 2) tại điểm có tung độ bằng (5).

Giải:

a) Giả sử hai hàm số cắt nhau tại (A(x_A;y_A)), hoành độ giao điểm là (x_A=2), (A) là giao điểm nên tọa độ (A) thỏa mãn phương trình hàm số (y = 2x – 1) do đó ta có:

(y_A =2.2-1=3Rightarrow A(2;3))

Thay tọa độ điểm (A) vào phương trình (1) ta được:

(3=a.2-4Rightarrow a=frac{7}{2})

b) Giả sử hai hàm số cắt nhau tại (B(x_B;y_B)), tung độ điểm cắt phương trình (1) là (y_B=5), (B) là giao điểm nên tọa độ của (B) thỏa mãn phương trình hàm số (y = -3x + 2) do đó ta có:

See also  Giải bài 31, 32, 33, 8.1 trang 10 SBT Toán 8 tập 1 2023

(5=-3.x_B+2Rightarrow x_B=-1Rightarrow B(-1;5))

Thay tọa độ điểm (B) vào phương trình (1):

(5=-1.a-4Rightarrow a=-9)

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 24, 25, 26 trang 55 SGK Toán 9 tập 1 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 24, 25, 26 trang 55 SGK Toán 9 tập 1 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 24, 25, 26 trang 55 SGK Toán 9 tập 1		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Leave a comment