Giải bài 38, 39, 40, 41 trang 53 SGK toán 8 tập 2 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 38, 39, 40, 41 trang 53 SGK toán 8 tập 2 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 53 Ôn tập chương IV- Bất phương trình bậc nhất một ẩn sgk toán 8 tập 2. Câu 38: Cho m > n, chứng minh:…

Bài 38 trang 53 sgk toán 8 tập 2

Cho m > n, chứng minh:

a)m + 2 > n +2;                                               b)-2m

c)2m – 5 > 2n – 5;                                           d)4 – 3m

Hướng dẫn làm bài:

a) Ta có m > n → m + 2 > n + 2 (cộng vào hai vế với 2)

b) Ta có m > n → – 2m

c) m > n → 2m > 2n (nhân hai vế với 2)

→ 2m – 5 > 2n – 5 (cộng vào hai vế với -2)

d) m > n → -3m

→ 4 – 3m


Bài 39 trang 53 sgk toán 8 tập 2

Kiểm tra xem -2 là nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau:

a)-3x + 2 > -5;                                     b)10 – 2x

c)x2 – 5

e)|x| > 2;                                              f)x + 1 > 7 – 2x.

Hướng dẫn làm bài:

a)Thay x = -2 vào bất phương trình: -3x + 2 > -5

-3 (-2) + 2 > -5   ⇔ 6 +2 > -5  ⇔ 8 > -5 (khẳng định đúng).

Vậy x = -2 là nghiệm của -3x + 2 > -5

b)Thay x = -2 vào bất phương trình: 10 – 2x

10 – 2(-2)

c)Thay x = -2 vào bất phương trình x2 – 5

(-2)2 – 5

Vậy x = -2 là nghiệm của x2 – 5

d)Thay x = -2 vào bất phương trình |x |

See also  CH4 + O2 → H2O + HCHO 2023

|-2|

Vậy x = -2 là nghiệm của |x|

e)Thay x = -2 vào bất phương trình |x|  > 2 được

|-2| > 2  ⇔ 2 > 2 (sai)

Vậy x = -2 không là nghiệm của |x| > 2.

f)Thay x = -2 vào bất phương trình x + 1 > 7 – 2x được

(-2) + 1 > 7 – 2(-2) ⇔ -1 > 11 (sai)

Vậy x = -2 không là nghiệm của x + 1 > 7 – 2x


Bài 40 trang 53 sgk toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

a) x – 1 1;

c) 0,2x

Hướng dẫn làm bài:

a)x – 1

Vậy tập nghiệm S = {x/x

Biểu diễn trên trục số

 

b)x +2 > 1  ⇔ x > 1 – 2  ⇔ x > -1

Vậy tập nghiệm S = {x/x > -1}.

Biểu diễn trên trục số

 

c)0,2x

Vậy tập nghiệm S = {x/x

Biểu diễn trên trục số

 

d)4 +2x

Vậy tập nghiệm S ={x/ x

Biểu diễn trên trục số

 


Bài 41 trang 53 sgk toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình:

a) ({{2 – x} over 4}

b)(3 le {{2x + 3} over 5}a)

c) ({{4x – 5} over 3} > {{7 – x} over 5}) ;                                      

d)({{2x + 3} over { – 4}} ge {{4 – x} over { – 3}}) .

Hướng dẫn làm bài:

a) ({{2 – x} over 4}

Vậy nghiệm của bất phương trình: x > -18                            

b) (3 le {{2x + 3} over 5} Leftrightarrow 15 le 2x + 3)

⇔(15 – 3 le 2x Leftrightarrow 12 le 2x Leftrightarrow 6 le x)

Vậy nghiệm của bất phương trình: (x ge 6)

c) ({{4x – 5} over 3} > {{7 – x} over 5} Leftrightarrow 5left( {4x – 5} right) > 3left( {7 – x} right))

See also  Những bài văn tả cây phượng, hoa phượng hay nhất 2023

⇔20 x – 25 > 21 – 3x

⇔23x > 46               

⇔x > 2

Vậy nghiệm của bất phương trình: x > 2              

d) ({{2x + 3} over { – 4}} ge {{4 – x} over { – 3}} Leftrightarrow left( { – 12} right)left( {{{2x + 3} over { – 4}}} right) le left( { – 12} right)left( {{{4 – x} over { – 3}}} right))

⇔3(2x + 3) ≤ 4(4 – x) ⇔ 6x + 9 ≤ 16 – 4x

⇔6x + 4x ≤ 16 – 9 ⇔  10x ≤ 7

⇔(x le {7 over {10}})

Vậy nghiệm của bất phương trình là (x le {7 over {10}})

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 38, 39, 40, 41 trang 53 SGK toán 8 tập 2 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 38, 39, 40, 41 trang 53 SGK toán 8 tập 2 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 38, 39, 40, 41 trang 53 SGK toán 8 tập 2		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Leave a comment