Giải bài 1, 2, 3 trang 41 Vở bài tập Toán 4 tập 1 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 1, 2, 3 trang 41 Vở bài tập Toán 4 tập 1 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 41 bài tính chất kết hợp của phép tính cộng Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1. Câu 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất (theo mẫu)…

1. Tính bằng cách thuận tiện nhất (theo mẫu):

Mẫu:

25 + 19 + 5 = (25 + 5 ) + 19             a) 72 + 9 + 8 = ………

                            = 30 + 19                                  = ………

                            = 49                                          = ………

b) 37 + 18 + 3 = ………                     c) 48 + 26 + 4 = ……

                      =  ………                                           = ……

                       = ………                                           = ……

d) 85 + 99 + 1 = ………                  e) 67 + 98 + 33 = ……

                       = ………                                          = ……

                       =  ………                                         = ……

See also  Kể về một chuyến đi tham quan của em lớp 8 ngắn ngọn hay nhất (30 Mẫu) 2023

2. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 145 + 86 + 14 + 55 =…………………

                                  = …………………

                                  = …………………

b) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = ………………

                                                        = ………………

                                                        = ………………

3. Đồng hồ chỉ mấy giờ, mấy phút?

Bài giải:

1. 

a) 72 + 9 + 8 = (72 + 8) + 9

                     = 80 + 9

                     = 89

b) 37 + 18 + 3 = (37 + 3 ) +18

                       =  40 + 18

                       = 58

c) 48  + 26 + 4 = 48 + (26 + 4)

                         = 48 + 30

                         = 78

d) 85 + 99 + 1 = 85 + (99 + 1 ) 

                       = 85 + 100 

                       =  185 

e) 67 + 98 + 33 = (67 + 33) + 98 

                         = 100 + 98

                         = 198

2.

a) 145 + 86 + 14 + 55 = (145 + 55) + (86 +!4)

                                   = 200 + 100

                                   = 300

b) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = (1 + 9 + 2 + 8) + (3 + 7 + 4 + 6 ) + 5

                                                        = 20 + 20 + 5

                                                        = 45

3.

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 1, 2, 3 trang 41 Vở bài tập Toán 4 tập 1 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 1, 2, 3 trang 41 Vở bài tập Toán 4 tập 1 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

See also  Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 113 Vở bài tập Toán 5 tập 2 2023

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 1, 2, 3 trang 41 Vở bài tập Toán 4 tập 1		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Leave a comment