Giải bài 39, 40, 41 trang 162 SBT Toán 8 tập 1 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 39, 40, 41 trang 162 SBT Toán 8 tập 1 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 162 bài diện tích hình thang Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 39: Một hình chữ nhật có các kích thước a và b. Một hình bình hành cùng có hai cạnh là a và b…

Câu 39 trang 162 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Một hình chữ nhật có các kích thước a và b. Một hình bình hành cùng có hai cạnh là a và b. Tính góc nhọn của hình bình hành nếu diện tích của nó bằng một nửa diện tích của hình chữ nhật (a và b có cùng đơn vị đo)

Giải:                                                                          

Xét hình chữ nhật ABCD có chiều dài AB = a, chiều rộng AD = b.

( Rightarrow {S_{ABCD}} = ab)

Hình bình hành MNPQ có góc M là góc tù, MN = a, cạnh MQ = b

Kẻ đường cao MH

({S_{MNPQ}} = MH.a)

Theo bài ra ta có : (MH.a = {1 over 2}a.b)

( Rightarrow MH = {1 over 2}b$hay $MH = {{MQ} over 2})

∆ MHQ vuông tại H và (MH = {{MQ} over 2})

Cạnh đối diện góc nhọn bằng một nửa cạnh huyền nên (widehat {MQH} = 30^circ )

See also  Giải bài 26, 27, 28 trang 9 SBT Toán 8 tập 1 2023

Vậy góc nhọn của hình bình hành bằng (30^circ )


Câu 40 trang 162 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Hai cạnh của một hình bình hành có độ dài là 6cm và 8cm. Một trong các đường cao có độ dài là 5cm. Tính độ dài đường cao thứ hai. Hỏi bài toán có mấy đáp số ?

Giải:                                                                       

Giả sử hình bình hành ABCD có AB = 8cm, AD = 6cm. Kẻ AH ⊥ CD, AK ⊥ BC

5

Đường cao là cạnh góc vuông nhỏ hơn cạnh huyền thỏa mãn có hai trường hợp:

a. Nếu AK = 5cm

(eqalign{  & {S_{ABCD}} = AK.BC = 5.6 = 30(c{m^2})  cr  & {S_{ABCD}} = AH.AD = 8.AH  cr  &  Rightarrow 8.AH = 30 Rightarrow AH = {{30} over 8} = {{15} over 4}(cm) cr} )

b. Nếu AH = 5cm

(eqalign{  & {S_{ABCD}} = AH.CD = 5.8 = 40(c{m^2})  cr  & {S_{ABCD}} = AK.BC = 6.AK  cr  &  Rightarrow 6.AK = 40 Rightarrow AK = {{40} over 6} = {{20} over 3}(cm) cr} )

Vậy đường cao thứ hai có độ dài là ${{15} over 4}$cm hoặc ({{20} over 3}) cm


Câu 41 trang 162 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Một hình chữ nhật và một hình bình hành đều có hai cạnh là a và b. Hỏi hình nào có diện tích lớn hơn (a và b có cùng đơn vị đo) ?

Giải: 

Hình chữ nhật có hai cạnh là a và b nên Schữ nhật  = ab.

See also  Giải bài 1, 2, 3 trang 51 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 2023

Hình bình hành có hai cạnh là a và b. Kẻ đường cao ứng với cạnh bằng a thì h

Nếu kẻ đường cao ứng với cạnh bằng b thì h’

Nếu kẻ đường cao ứng với cạnh bằng b thì h’

hình bình hành  = a.h = b.h’ mà h bình hành chữ nhật

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 39, 40, 41 trang 162 SBT Toán 8 tập 1 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 39, 40, 41 trang 162 SBT Toán 8 tập 1 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 39, 40, 41 trang 162 SBT Toán 8 tập 1		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Leave a comment