Giải bài 77, 78, 79, 80 trang 89 SBT Toán 8 tập 1 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 77, 78, 79, 80 trang 89 SBT Toán 8 tập 1 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 89 bài 7 hình bình hành Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 77: Tứ giác ABCD có E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Tứ giác EFGH là hình gì ? Vì sao ?…

Câu 77 trang 89 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Tứ giác ABCD có E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Tứ giác EFGH là hình gì ? Vì sao ?

Giải:    

                                              

Nối đường chéo AC.

Trong ∆ ABC ta có:

E là trung điểm của AB (gt)

F là trung điểm của BC (gt)

nên EF là đường trung bình của ∆ ABC

⇒ EF // AC và  EF ( = {1 over 2})AC (tính chất đường trung bình tam giác) (1)

Trong ∆ ADC ta có:

H là trung điểm của AD (gt)

G là trung điểm của DC (gt)

nên HG là đường trung bình của ∆ ADC

⇒ HG // AC và HG ( = {1 over 2})AC (tính chất đường trung bình tam giác) (2)

Từ (1) và (2) suy ra: EF // HG và EF = HG

Vậy tứ giác EFGH là hình bình hành ( vì có một cặp cạnh đối song song và bằng nhau)

See also  Phân tích khổ 2 bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng 2023

Câu 78 trang 89 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Cho hình bình hành ABCD. Gọi I, K theo thứ tự là trung điểm của CD , AB. Đường chéo BD cắt AI, CK theo thứ tự ở E, F. Chứng minh rằng DE = EF = FB.

Giải:        

                                                             

Ta có: AB = CD ( tính chất hình bình hành)

AK ( = {1 over 2})AB (gt)

CI ( = {1 over 2})CD (gt)

Suy ra: AK = CI (1)

Mặt khác: AB // CD (gt)

⇒ AK // CI (2)

Từ (1) và (2) suy ra tứ giác AKCI là hình bình hành ( vì có một cặp cạnh đối song song và bằng nhau)

⇒ AI // CK

Trong ∆ ABE ta có:

K là trung điểm của AB (gt)

AI // CK hay KF // AE nên BF // EF ( tính chất đường trung bình tam giác)

Trong ∆ DCF ta có:

I là trung điểm của DC (gt)

AI // CK hay IE // CF nên DE = EF (tính chất đường trung bình tam giác)

Suy ra: DE = EF = FB


Câu 79 trang 89 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Tính các góc của hình bình hành ABCD, biết:

a. (widehat A = {110^0})

b. (widehat A – widehat B = {20^0})

Giải:

                        

a. Tứ giác ABCD là hình bình hành.

( Rightarrow widehat C = widehat A = {110^0}) (tính chất hình bình hành)

See also  Giải bài 23, 24, 25, 26 trang 111, 112 SGK toán lớp 8 – tập 2 2023

(widehat A + widehat B = {180^0}) (hai góc trong cùng phía bù nhau)

( Rightarrow widehat B = {180^0} – widehat A = {180^0} – {110^0} = {70^0})

(widehat D = widehat B = {70^0}) (tính chất hình bình hành)

b. Tứ giác ABCD là hình bình hành

( Rightarrow widehat A = widehat B = {180^0}) (2 góc trong cùng phía bù nhau)

(widehat A – widehat B = {20^0}) (gt)

Suy ra: (2widehat A = {200^0} Rightarrow widehat A = {100^0})

            (widehat C = widehat A = {100^0}) ( tính chất hình bình hành)

            (widehat B = widehat A – {20^0} = {100^0} – {20^0} = {80^0})

            (widehat D = widehat B = {80^0}) (tính chất hình bình hành)


Câu 80 trang 89 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Trong các tứ giác trên hình 9, tứ giác nào là hình bình hành ?

                                                                         

Giải:

Tứ giác ABCD là hình bình hành vì AB // BC và AD = BC

Tứ giác IKMN là hình bình hành vì có

(widehat I = widehat M = {70^0},widehat K = widehat N = {110^0}).

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 77, 78, 79, 80 trang 89 SBT Toán 8 tập 1 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 77, 78, 79, 80 trang 89 SBT Toán 8 tập 1 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 77, 78, 79, 80 trang 89 SBT Toán 8 tập 1		 2023

Nguồn: Internet

See also  Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 163, 164 SGK Toán 5 2023

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Leave a comment