Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 43 Vở bài tập Toán 4 tập 2 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 43 Vở bài tập Toán 4 tập 2 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 43 bài phép nhân phân số Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1: Tính (theo mẫu)…

1. Tính (theo mẫu)

Mẫu: ({4 over 5} times {3 over 7} = {{4 times 3} over {5 times 7}} = {{12} over {35}})                                 

a) ({4 over 9} times {1 over 3})      b) ({1 over 9} times {1 over 2})         c) ({1 over 5} times {3 over 8})   

2. Rút gọn rồi tính (theo mẫu):

Mẫu: ({7 over 5} times {2 over 6} = {7 over 5} times {1 over 3} = {{7 times 1} over {5 times 3}} = {7 over {15}})

a) ({5 over {15}} times {{13} over 8})               b) ({{11} over 7} times {6 over 8})             c) ({6 over 9} times {2 over 8})

3. Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài ({8 over 9}) m và chiều rộng ({7 over {11}}) m

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Tích của ({1 over 2}) và ({1 over 4}) là:

A. ({1 over 6})                B. ({2 over 6})                C. ({2 over 8})               D. ({1 over 8})     

See also  Giải bài 1, 2, 3 trang 135 SGK Toán 4 2023

Bài giải

1.

a) ({4 over 9} times {1 over 3} = {{4 times 1} over {9 times 3}} = {4 over {27}})

b) ({1 over 9} times {1 over 2} = {{1 times 1} over {9 times 2}} = {1 over {18}}$)                 

c) ({1 over 5} times {3 over 8} = {{1 times 3} over {5 times 8}} = {3 over {40}})

2. 

a) ({5 over {15}} times {{13} over 8} = {1 over 3} times {{13} over 8} = {{1 times 13} over {3 times 8}} = {{13} over {24}})

b) ({{11} over 7} times {6 over 8} = {{11} over 7} times {3 over 4} = {{11 times 3} over {7 times 4}} = {{33} over {28}})

c) ({6 over 9} times {2 over 8} = {2 over 3} times {2 over 8} = {{2 times 2} over {3 times 2 times 4}} = {1 over 6})

3. 

Tóm tắt

Bài giải

Diện tích hình chữ nhật là:

(({8 over 9} times {7 over {11}} = {{56} over {99}}) (m2)

Đáp số : ({{56} over {99}}) m2

4. 

Chọn D.

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 43 Vở bài tập Toán 4 tập 2 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 43 Vở bài tập Toán 4 tập 2 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 43 Vở bài tập Toán 4 tập 2		 2023

Nguồn: Internet

See also  Fe + O2 → Fe3O4 2023

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Leave a comment